Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 7999 komentarzy

NIE SPAĆ !!

carcajou - Blog koordynatora akcji LAS SMOLEŃSKI

RzBiK - Rzeczpospolita Blogerów i Komentatorów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dyskusja wskazana. Wkrótce wybory.

OŚWIADCZENIE RADY BLOGERÓW 1/2012 z 13.02.2012 r.

 
Rada Blogerów, powołana na NE z woli blogerów i komentatorów 7 miesięcy temu, kończy swoje urzędowanie wraz z uchwaleniem Konstytucji Rzeczypospolitej Blogerów i Komentatorów (RzBiK).

Konstytucja RzBiK ustanawia nowy byt - Rzeczypospolitą Blogerów i Komentatorów - suwerenne państwo BLOGERÓW I KOMENTATORÓW rządzące się własnymi prawami.

Konstytucja RzBiK - nawiązując do klasyka - jest zarówno „dana, jak i zadana”, ale nade wszystko w ogóle „jest” i stanowi dobry punkt wyjścia do działań i dalszych zmian. Ustępującą Radę Blogerów nie zaopatrzono, niestety, w żadną regulację porządkującą - był to jeden z głównych powodów paraliżu działań Rady.


Świadomi własnej suwerenności my, BLOGERZY I KOMENTATORZY, powinniśmy zrozumieć jedną podstawową rzecz: - że nie mamy na co czekać i że nie dostaniemy niczego od nikogo - jeżeli sami sobie tego nie weźmiemy.

„Wziąć” w realiach NE, na którym RzBiK właśnie się zawiązuje, oznacza umieć artykułować potrzeby oraz znajdywać poparcie dla własnego punktu widzenia w głosowaniach - im większa frekwencja, ilość głosów „ZA”, tym lepiej dla własnego punktu widzenia i potrzeb. Im bardziej roztropni nasi przedstawiciele: Prezydent RzBiK, członkowie Rady Blogerów i Komentatorów, tym lepszy dialog i współdziałanie z władzami NE SA oraz wszelkimi innymi podmiotami.

 

Pytamy też o naszą rolę - BLOGERÓW I KOMENTATORÓW - w procesie zbliżających się przemian społeczno - politycznych w Polsce - co chcemy i co możemy sobie „wziąć”?

Czy zadowala nas samo pisanie? Czy zadowala nas rola pożytecznych wyborców? Czy potrafimy się w naszym interesie i dla dobra Polski zorganizować?

 

Wkrótce na te pytania sami sobie udzielimy odpowiedzi.


Zapraszamy wszystkich BLOGERÓW I KOMENTATORÓW z całej Polski oraz Polaków za granicą do wspólnego budowania Rzeczypospolitej Blogerów i Komentatorów.

 

Pełnomocnikiem, zgodnie z Art. 5.3 KRzBiK, zostaje wyznaczony Carcajou.

 
 

Podpisano:

członkowie Rady Blogerów, jedyni demokratycznie wybrani przedstawiciele blogosfery, świadomi odpowiedzialności wynikającej z udzielonego im mandatu.

 

Carcajou, Mariovan, Spirito Libero

 

 
P.S. Prezes Zarządu NE SA Andrzej Grabowski obiecał, że w ciągu 3 miesięcy przygotuje aplikację, która będzie służyć sprawnemu przeprowadzeniu wszelkich wyborów i głosowań. Rada Blogerów dziękuje Panu Prezesowi za podjęcie tej decyzji.

 

 

 

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ BLOGERÓW I KOMENTATORÓW (RzBiK)

przyjęta w dniu 13.02.2012 r.

 

Art. 1.

 RzBiK jest dobrem wspólnym wszystkich BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

 

Art. 2.

 RzBiK rządzi się zasadami demokracji bezpośredniej (głosowania większościowe).

 

Art. 3.

1. Władza w RzBiK należy do BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

2. BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę przez swoich przedstawicieli: Prezydenta RzBiK, Radę Blogerów i Komentatorów lub bezpośrednio.

3. Przedstawiciele RzBiK stoją na straży interesów BLOGERÓW I KOMENTATORÓW oraz działają zgodnie z polską racją stanu.

 

Art. 4.

1. Władzę w RzBiK sprawuje bezpośrednio Prezydent RzBiK, wybierany przez BLOGERÓW I KOMENTATORÓW spośród uprzednio wybranych siedmiu członków Rady Blogerów i Komentatorów – Prezydent RzBiK to jedyny w pełni Suwerenny Reprezentant BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, związany jedynie Konstytucją RzBiK.

2. Wybory na Prezydenta RzBiK są przeprowadzane w dwóch turach, o ile w pierwszej turze żaden z członków Rady Blogerów i Komentatorów nie uzyska powyżej 50% głosów.

3. Do drugiej tury przystępują dwaj członkowie Rady, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze. Prezydentem RzBiK zostaje zwycięzca głosowania.

4. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze stanowiska Prezydent RzBiK przeprowadzane są bez zbędnej zwłoki wybory prezydenckie (w przypadku równoczesnej rezygnacji z mandatu w Radzie - poprzedzone wyborami do Rady). Gdy stanowisko Prezydenta RzBiK nie jest obsadzone, władzę sprawuje najbardziej popularny w statystykach NE członek Rady Blogerów i Komentatorów, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnych czynności.

 

Art. 5

1. Rada Blogerów i Komentatorów wspiera Prezydenta RzBiK czynem i radą oraz sprawuje kontrolę nad jego działalnością.

2. Rada Blogerów i Komentatorów przeprowadza wybory i głosowania w trybie określonym w postanowieniach Prezydenta RzBiK oraz czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Blogerów i Komentatorów zarządza desygnowany przez ustępującą Radę Blogerów pełnomocnik ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Blogerów i Komentatorów.


Art. 6.

1. Wybory do Rady Blogerów i Komentatorów oraz na Prezydenta RzBiK są powszechne, równe, bezpośrednie, jawne, on-line i odbywają się na portalu NE.

2. Prawa wyborcze (bierne i czynne) przysługują wyłącznie BLOGEROM I KOMENTATOROM posiadającym aktywne konto na portalu NE.

 

Art. 7.

1. Prezydent RzBiK oraz członkowie Rady Blogerów i Komentatorów wybierani są na czas nieoznaczony.

2. Mandat członka Rady Blogerów i Komentatorów wybranego na Prezydenta RzBiK ulega z chwilą wyboru zawieszeniu. Odwołanie lub rezygnacja Prezydenta RzBiK z funkcji powoduje odwieszenie mandatu w Radzie.

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze stanowiska członka Rady Blogerów i Komentatorów przeprowadzane są wybory uzupełniające. Mandat członka Rady uzyskuje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

 

Art. 8.

1. Prezydent RzBiK z Radą Blogerów i Komentatorów obradują wspólnie na posiedzeniach w siedzibie NE lub w innym wskazanym przez Prezydenta RzBiK miejscu oraz on-line na blogach Rady Blogerów i Komentatorów, Prezydenta RzBiK założonych na portalu NE, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Prezydent RzBiK prowadzi Rejestr Wniosków, Postanowień i Komunikatów (RWPiK) Prezydenta RzBiK.

3. Rada Blogerów i Komentatorów prowadzi Rejestr Wniosków, Stanowisk i Komunikatów (RWSiK) Rady Blogerów i Komentatorów.

4. Rada Blogerów i Komentatorów prowadzi Rejestr Wniosków i Rezolucji (RWiR) BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

 

Art. 9.

1. Wniosek o głosowanie w sprawie odwołania Prezydenta RzBiK składa Rada Blogerów i Komentatorów lub 100 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

2. Wniosek o głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Blogerów i Komentatorów składa Prezydent RzBiK lub 50 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

3. Głosowania nad zmianami w Konstytucji (głosowania konstytucyjne) odbywają się na wniosek Prezydenta RzBiK, Rady Blogerów i Komentatorów oraz 100 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

4. Głosowania (głosowania zwykłe) odbywają się na wniosek Prezydenta RzBiK, Rady Blogerów i Komentatorów oraz 50 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

5. Głosowania są jawne, on-line i odbywają się na portalu NE.

6. Od momentu złożenia wniosku pod głosowanie do głosownia nad nim nie może minąć więcej niż 30 dni.

 

Art. 10.

W sprawach ekstraordynaryjnych lub nieuregulowanych w Konstytucji patrz art. 4.1

 
 

Działając w ramach mandatu, jaki w obecnych warunkach zatomizowania żywiołu polskiego w blogosferze można było uzyskać, my, członkowie Rady Blogerów, jedyni demokratycznie wybrani i świadomi odpowiedzialności wynikającej z udzielonego nam zaufania przedstawiciele blogosfery, uchwalamy jednomyślnie niniejszą Konstytucję.

 

Carcajou, Mariovan, Spirito Libero

 

HOT NEWS:

Dzisiaj o 21.00 spotkanie online RzBiKa

//neonanacipl.clickmeeting.com/RzBiK
Hasło: Borsuk

Wskazane słuchawki z mikrofonem. Już można wejść na stronę i sprawdzić czy wszystko działa. (info za Kacprem Gizbo)

KOMENTARZE

 • @Nathanel
  Art. 8.1 - głos decydujący ma zawsze Prezydent RzBiK za wyjątkiem Art. 4.4
 • @wyborca 18:51:39
  1. Tak

  2. Prawa i obowiązki są opisane w Konstytucji. Będą nowelizacje KRzBiK, to będą nowe prawa i obowiązki.

  3. Relacja przyjazna - RzBiK jest niezależny od NE. Gdzieś trzeba się zawiązać - lepiej na poczytnym i przyjaznym portalu niż na ugorze.

  4. Jasne !

  5. Stoi Rada Blogerów, ma służyć byciu podmiotem, a nie przedmiotem - para ma iść w tłoki, a nie w gwizdek :))
 • @wyborca
  Art. 6.2 :)

  To Konstytucja tymczasowa :))
 • @carcajou 18:38:53
  Nadarzyła się dziejowa okazja. Jest wolny manager Rafał Kapler. Możemy go zatrudnić. Nachapał się na stadionie, to może coś zrobi pro publico bono.
 • @nikander
  :))
 • @carcajou 20:49:05
  Walczę ze sobą:
  co lepiej - napić się w intencji, czy pomodlić?

  HMM... lepiej napić, ale wtedy nie wypada się modlić.
  A od modlenia jest circ...
  Co robić, co robić....
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:59:45
  Wykopywać "breivików" zanim rozsadzą RzBiK od wewnątrz.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:59:45
  Nie karmić trolli.

  Kurczę, zaciąłem się...
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:59:45
  BTW, Pan zauważył, że taki news a nie dali na topa SGNE?
 • @Ciri 21:44:38
  O! Też to zauważyłem, ale pomyślałem, że może chcą być forpocztą tego, co kązdy ściubi u siebie, a co chce być zauważone uwzględnijąc imponderabila. No, problem jest...
 • @DelfInn 21:33:20
  Pewnie Opara z ŁŁ zamknęli się na tajnej naradzie i deliberują.

  Co będzie , jak zarządzą lokaut?
  Toż Rzeczpospolita blagierów i blogerów (o taką chyba chodzi - bo ju ż nie pamiętam dobrze), upaść może.
  I co się z nami, sirotami bez ojczyzny, stanie?
 • Jest pewien problem.
  Część blogerów, nie wiem jaka, ale mam wrażenie odstępstwa od średniej statystycznej dla całego nadwiślańskiego plemienia, to indywidualiści, wolni strzelcy, których nic tak nie odrzuca, jak myśl o więzach międzyludzkich, bez względu na ich formę. A poza tym to pożyteczna inicjatywa. Ktoś musi pyszczyć na czynniki zewnętrzne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:07:52
  Proszę Pana, proszę Pana... A kto z nas tę Ojczyznę ma? Nią Jest? Same gry interesów, koteryjnych bitewek, alkowianych pogrywek, kręcenia lodów, nieudacznych podchodów, przy myśli własnych patrzenie, zamiast każdą myśl ku Niej wiernie oddawać..., dywagacji wiel i pustego słowa... etc etc... Puste głowy...
  Panie kochany, bez Ojczyzny to dupa będzie. Bez nas.
 • Prezydent - rezydent, mania wielkość czy co?
  Chłopcy z Placu Broni.

  Pisać, dobrze uczciwie pisać! to jest przepustka by uzyskać mandat zaufania od społeczeństwa.
  Po co te regulaminy, artykuły, przypisy i paragrafy?
  Lepiej przyglądajmy się i nagrywajmy procesy, by uczciwe wydawano wyroki w sądach, by nie gwałcono prawa i Konstytucji.
  Ja nie zagram z Wami w tego palanta.
 • Archaiczny styl dokumentu
  mamy XXI wiek, 3. tysiąclecie, wiek pary, elektronu i atomu oraz internetu ...

  A tutaj potykam się o dokument spisany archaicznym, XX-wiecznym bełkotem prawnym, którego nie da się nawet przeczytać, nie mówiąc o zrozumieniu ...

  Pomijam już taką oczywistość, jak tytułowanie paragrafów ...

  Obecnie dokument pisze się w postaci interaktywnego schematu blokowego pokazującego zależności, procesy i idee w sposób intuicyjny, naturalny, czytelny ...

  Przypomina mi to sytuację, gdy w ZUS tworzono system komputerowy i najdroższym jego elementem było kilka biliardów skanerów, które miały skanować formularze, rozpoznawać tekst i zamieniać go na postać cyfrową. Jednakże wcześniej, w firmach należało te cyfrowe dane WYDRUKOWAĆ po to, aby te skanery mogły to skanować ...

  Ludzie pewnej epoki nie potrafią "unieść się nad ziemię" i zobaczyć wszystko z innej, nowej perspektywy ...

  Mówiłem wiele razy o stworzeniu odpowiednika wiki-leaks ...

  ale to był głos wołającego na puszczy ...

  teraz robi to Palikmiot ...

  My to też zrobimy, ale na razie mamy opóźnienie ...

  Bo brak jest WIZJI NOWYCH CZASÓW ...

  Czasów, w których nie będzie istniała tradycyjna telewizja, radio itp. Przekaz medialny będzie interaktywny. Zaniknie podział na "dziennikarzy" i "telewidzów" ...

  Wrócimy do sytuacji WSPÓLNOTY PIERWOTNEJ, gdy 30-50 osób siedzących wieczorem przy ognisku, oglądając gwiazdy, rozmawiało o sprawach ważnych dla tej grupy. Wtedy, tysiące lat temu, nie było "dziennikarzy" mających monopol na informowanie. Każdy SAM widział CO i JAK jest ... Ludzie jedynie wymieniali się swoimi opiniami na temat tego, czego byli WSPÓLNYMI ŚWIADKAMI ...

  Internet przywraca tą funkcję Wspólnoty Pierwotnej ...

  Nie będziemy już więcej potrzebowali "dziennikarzy", "artystów", "autorytetów" ...

  Obudźcie się ze snu !!!
 • Jaką metodą wybierzemy metodę głosowania?
  Wykonaliście kawał rzetelnej nikomu niepotrzebnej roboty.
  W art. 2. czytamy, że: RzBiK rządzi się zasadami demokracji bezpośredniej (głosowania większościowe). Co prawda art. 3 ust. 1 stwierdza, że Władza w RzBiK należy do BLOGERÓW I KOMENTATORÓW (no tak, cała władza w ręce Rad) ale już w ust. 2 czytamy, że BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę przez swoich przedstawicieli: Prezydenta RzBiK, Radę Blogerów i Komentatorów lub bezpośrednio (lud je kawior ustami swoich przedstawicieli). To się zdecydujcie ma być demokracja bezpośrednia czy pośrednia czy "lub bezpośrednia". Chyba jednak bezpośrednia, bo w art. 4 ust. 1 czytamy, że władzę sprawuje bezpośrednio prezydent ;-), jedyny w pełni Suwerenny Reprezentant BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, związany jedynie Konstytucją RzBiK. Czyli mamy klasycznego suwerena, który może mieć w dupie opinie blogerów, bo związany jest jedynie konstytucją w dodatku obierany jest na czas nieoznaczony.
  Mam jeszcze jedno pytanie gdzie jest napisane, że mam być z automatu za przeproszeniem obywatelem tego waszego RzBiKa bo chyba coś przeoczyłem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:07:52
  Co powiecie na witrynę PrawdziwyPolskiRząd albo PrawdziwyRządPolski? ;)

  Już wynajęte na 2 lata ;p na wszelki wypadek...
 • Nie rozumiem.
  Czy mam rozumieć, że powstaje jakiś blogerski rząd? Czy będzie mną rządził i decydował co, jak i kiedy mam pisać? Ma bronić mojej podmiotowości, ale w relacji z kim lub czym ta moja podmiotowość jest zagrożona? W swojej blogerskiej pisaninie nie mam poczucia uprzedmiotowienia. A może ma to być zalążek jakiejś partii politycznej o niejasnych celach i programie? Nie bardzo wiem, o co tu chodzi? Nie ogarniam tego moim małym rozumkiem, więc może ktoś mi to przystępnie i przekonująco wyjaśni.
 • Literówka
  Art. 4 pkt. 4 "...odwołania ze stanowiska Prezydent RzBiK...", powinno być Prezydenta. A w ogóle wolność w internecie ma polegać na tworzeniu jakichś konstytucji, wybieraniu prezydentów, rad? Po co to wszystko? NE nie ma się zajmować promowaniem polskiej racji stanu, obroną wolności, wykazywaniem kłamstw łżemediów itd.? Po co zatem jakieś ciała doradcze, wykonawcze?
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:59:45
  Napij -my się !
 • @Ciri 21:44:38
  Gdzieś trzeba się spotkać ! RzBiK ma prawo się urodzić nawet w nowoekranowej stajence :) .... zwłaszcza że był u zarania NE .... zanim NE nazywał się NE.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:07:52
  R. Opara o RzBiK w kontekście stron katolickich w Tygodniku NE: "Proszę to przegłosować, ja się nie znam".
 • @Tatarka 22:38:39
  Nie może być huzia na Józia. Huzia było przy wyborze RB, a potem był parali.
 • @Ultima Thule 22:45:53
  Zostań członkiem Rady czy Prezydentem - opracujesz coś, co nie jest archaiczne. To punkt wyjścia - nie dojścia.
 • @Ghost Dog 22:46:43
  >Czyli mamy klasycznego suwerena, który może mieć w dupie opinie blogerów, bo związany jest jedynie konstytucją w dodatku obierany jest na czas nieoznaczony.

  MNie też tak wyszło. Ale nie jestem konstytucjonalistą. Pocieszam się, że Projektodawcy też... W sensie: tez nie :-)))

  Ad owo jedno pytanie, to może to jest jakaś propozycja raczej, niz narzucanie czegokolwiek. W końcu mamy możność mieć nadzieję na wszak coś nad czym można porozmawiać i ktorego źródła znamy, lub przynajmniej o nich wiemy, w przeciweństwie od tego co jest nam do rozmowy narzucane...
 • @Ghost Dog 22:46:43
  Nie chcesz być obywatelem - nie jesteś. Obywatele głosują.

  Tak, PRzBiK jest coś jakby królem czy tyranem odpowiedzialnym przed "Bogiem i Historia" tyle że usuwalnym. Nie kłóci się to z pojęciem demokracji bezpośredniej - głosowań większościowych.

  Władza Rady i BLOGERÓW I KOMENTATORÓW nie ma charakteru władzy wykonawczej - BLOGERZY I KOMENTATORZY zmieniają konstytucję (nie PRzBiK), Rada i BLOGERZY I KOMENTATORZY odwołują PRzBiK ze stanowiska. Na tym m.in. polega ich władza.
 • @Piotr Marzec 23:03:08
  Powstaje Rzeczypospolita - podmiot i potrzebuje przedstawicieli. Wcześniej była Rada Blogerów ... nie wiadomo od czego. Nie czujesz się zagrożony, to się nie zwracasz do przedstawicieli RzBiK, nie masz pomysłów na to by twoje stanowisko w danej sprawie było głosowane jako stanowisko ogółu - to nie dbasz o poparcie i nie składasz wniosków.
 • @Mirek 23:04:03
  A co to ma wspólnego z NE poza miejscem i tym, że chyba dobrze jest móc wyrazić opinię co nam się podoba, a co nie i próbować to zmienić dając do zrozumienia w głosowaniach co o danej rzeczy myślimy.
 • @Delfinn 23:29:17
  A mnie martwi, że nie dosyć, że nie są konstytucjonalistami, to nie mieli kursu logiki albo na wagary chodzili. Ta konstytucja pełna jest sprzeczności. Poza tym art. 8 ust. 2-4 to zapowiedź wprowadzenia chorej biurokracji jakichś rejestrów wniosków, rezolucji, stanowisk, postanowień. Trzeba jeszcze zdefiniować te terminy a najlepiej wywiesić ogłoszenie "Książka skarg i wniosków u kierownika sklepu".
 • @Ghost Dog 23:47:38
  Chyba w jednym miejscu powinny być ogólnodostępne dokumenty RzBiK - tego wymaga szacunek dla BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.
 • Carcajou 23:37:52
  "Tak, PRzBiK jest coś jakby królem czy tyranem odpowiedzialnym przed "Bogiem i Historia" tyle że usuwalnym. Nie kłóci się to z pojęciem demokracji bezpośredniej - głosowań większościowych."
  Otóż kłóci się. Demokracja bezpośrednia zakłada bezpośredni udział członków zbiorowego podmiotu suwerennego w podejmowaniu decyzji państwowych a jej główną cechą jest udział całego zbiorowego suwerena w podejmowaniu decyzji we wszystkich etapach.
  Dlatego PRzBiK i DB wykluczają się CBDU.
 • Propozycja.
  A nie lepiej od razu powołać Wielką Radę Ocalenia NowegoEkranu. W skrócie to będzie WRON.
 • @Ghost Dog 23:58:05
  No to masz demokracje bezpośrednią wersja zmodyfikowana. Nie jest możliwe podejmowanie wszystkich decyzji państwowych przez zbiorowego suwerena - BLOGERÓW I KOMENTATORÓW. Ważne jest nie przegadywanie spraw - stąd silne umocowanie Prezydenta RzBiK.
 • @Ghost Dog 00:08:32
  Żartowniś :)
 • @DelfInn 23:29:17
  Nie, to jest "narzucanie". "Nie narzucanie" sobie BLOGERZY I KOMENTATORZY przegłosują albo zbojkotują projekt. Wtedy zostanie im nic lub chaos, z którego też nic nie będzie.
 • @Ghost Dog 00:08:32
  ^^
  napisał:
  "W skrócie to będzie WRON"
  ^^

  Wygląda na to, że "Leberalny spirytus" ma ochotę zostać prezydentem nowego WRON...

  :-)
 • @Andy-aandy - wysłał mi nawet foto do legitki na Prezia :))
  http://img593.imageshack.us/img593/939/wddza.jpg
 • @Carcajou 00:19:58
  "No to masz demokracje bezpośrednią wersja zmodyfikowana."
  Dodanie kwalifikatora zmienia znaczenie terminu. Dlatego zmodyfikowana demokracja bezpośrednia nie jest demokracją bezpośrednią, demokracja ludowa nie jest demokracją a krzesło elektryczne krzesłem.
 • @carcajou 00:28:03
  Znaczy, pomysłodawca nie bierze odpowiedzialnosci?....
 • @Ghost Dog 00:33:15
  Rządzić się zasadami, to nie to samo co być.
 • @DelfInn 00:35:04
  Znaczy, że jak coś się nie podoba, to można to zmienić - ale przedtem - trzeba mieć to coś:

  "Konstytucja RzBiK - nawiązując do klasyka - jest zarówno „dana, jak i zadana”,


  .... ale nade wszystko w ogóle „jest” i stanowi dobry punkt wyjścia do działań i dalszych zmian. Ustępującą Radę Blogerów nie zaopatrzono, niestety, w żadną regulację porządkującą - był to jeden z głównych powodów paraliżu działań Rady."
 • Consulaty ,koniecznie musza byc
  Fucha consula by mi odpowiadala ....sprzeciwow nie widze :)
 • @abartr 00:53:08
  :))
 • @Carcajou 00:47:06
  Nie widzę związku między moją wypowiedzią a Twoją. Mogę Ci odpisać:
  Then some one came to me and said,
  'The little fishes are in bed'
  Będzie to miało taki sam sens.
 • @carcajou 00:50:18
  Ależ bo kiedy pieprzyc tę ustępującą radę! Ale przy tej formule nie ma rady innej. To jest tylko jakiś schemat... Jaka jest formuła??? 70. pasażer Nostromo... Nie ma życia, stary... No nie ma... Zrób Coś! :-)
 • Pytanie
  Czy nowo ukonstytuowana RzBiK wstąpi do Eurokołchozu?
 • @carcajou 00:55:10
  A ja nie wide zwiazku m. tą wypowiedzia, a tą do której sie odnosi. Jest PW? Jest. No to po kiego takie wtręty?
 • @DelfInn 01:03:55
  Ja tylko jestem od przeprowadzenia wyborów i zwołania Rady. Potem piłka jest po waszej stronie :)
 • @carcajou 01:12:24
  Achujtam! bierzesz glos czy nie? no to nie p***
 • @Ghost Dog 23:58:05 -Zasada DB i inne
  *RzBiK rządzi się zasadami demokracji bezpośredniej (głosowania większościowe).*. Zasada Demokracji Bezpośredniej (DB) to nie jest głosowanie większościowe !!!

  Zasadą DB jest podział władzy wśród wszystkich suwerenów - blogerów.

  Ten podział władzy jest realizowany przez referenda większościowe - jakie quorum mam ciekawe rozwiązanie jeśli chodzi o quorum- na temat referendów w DB napisałem przed 4 laty już coś ważnego. Cytuję siebie

  1. Ustalenie tematu przez przejrzyste konsultacje społeczne.

  2. Potwierdzenie tematu w referendum przez większość uprawnioną do głosowania.

  3. Przegłosowanie tematu przez przejrzyste i monitorowane głosowanie większości uprawnionej do głosowania.

  Pierwszym punktem praktycznym byłaby poprawka w konstytucji, stwierdzająca wyższość wyniku głosowania większości społeczeństwa nad aktami władzy prezydenta..
  rozwinięcie tutaj
  http://iddd.de/idb.htm#333

  W DB chodzi o podział władzy pomiędzy wszystkich suwerenów. Dopiero taki podział i uczciwe przeźroczyste referenda gwarantują kontrolę urzędników i brak korupcji. Narzędzia władzy są różne. Najważniejsze z nich to głosowanie w referendum.

  Dodaję: Cacajou ściągnął sprzeczność pomiędzy uprawnieniami Prezydenta i suwerenów z konstytucji RP. W mojej relacji o ref. w Gąskach, będzie za godzinę link do wypracowania na temat tej sprzeczności.

  Popieram każdą zabawę w DB. Ciekawi mnie aplikacja do głosowań, na ile będzie ona jawna na ile będzie zawierała fascynujący element popierania - jak na wykopie.pl. Pozdrawiam, że się ruszyło. Oczywiście, hierarchia jest kluczem. Niestety za całą tą zabawę, ktoś płaci. Prawdziwy szef powinien się wypowiedzieć. Będę sceptyczny jak aplikacja nie będzie pozwalała na jawne i transparentne głosowania.

  Dotychczas tego nie ma. Bardzo mnie interesuje sprawa, kto ma taką złość na zdjęcie Magdy, że ją wyrzucił ze środkowej kolumny. Nie chcę oceniać czy redaktor jest homoseksualistą i nie cierpi ładnych kobiet czy chodzi o wysoką politykę. Ale postawiłbym natychmiast wniosek do przegłosowania, czy redaktor środkowej kolumny zna podstawy reklamy, jak mi pisze co ma kobieta do łupków.

  Kierunek pomysłu RzBiK jest oczywiście dobry. Może będzie można pomocniczo dla ludzi z zewnętrznych kręgów ( po zameldowaniu) używać taką maszynkę do głosowań. Mało kto brał udział w mojej propozycji głosowania (wiecowanie tekstu, petycja do parlamentu europejskiego). Będzie duże zainteresowanie gdyby to faktycznie coś więcej było niż kontrola blogerów.

  Dlatego musicie wprowadzić referenda lokalne i ogólne. Blogerzy są inteligentni polecam lepiej grać uczciwie. Prezydent powinien podlegać pod wyniki referendów to jest ważne.

  Demokracja bezpośrednia zaczyna się od hierarchii władzy. Na samym szczycie stoi naród. Pozornego Reprezentanta - Prezydenta można wybierać, ale na czas ograniczony.
  Demokracja Bezpośrednia to rotacja i referenda. Prezydent nie rządzi, nie decyduje tylko wykonuje postanowienia blogerów. Ma więc funkcje usługowe.

  PS
  właśnie za godzinkę wstawię moje omówienie prawdziwego referendum lokalnego w Gąskach
 • @carcajou 01:12:24
  ty no, kolo, co to ta twoja wasza strona, bo chyba czaje bazy widac, he?
 • @Ghost Dog 01:05:21
  Jak zechce to wstąpi, nie zechce to nie wstąpi - o tym zadecydują, jeśli padnie taki wniosek, BLOGERZY I KOMENTATORZY.

  Nie denerwuj się z tą demokracją bezpośrednią (mod). Powstaną władze, to będziesz składał poprawki i szukał poparcia, by było jak trzeba od stron pojęciowej (skoro cię to razi).
 • @DelfInn 01:14:04
  Dajesz, to biorę :)
 • @adevo 01:14:55
  *plonk*
 • @carcajou 01:24:45
  A, spoko. Teraz czaję. TWSNR! :-)
 • @DelfInn 01:29:23
  Tego plonka to nie rozumiem. Albo ironizujesz, że zaraz zapomnimy o ważnym poście Adevo, albo?... Coś Ci w nim nie pasuje?
 • @Carcajou 01:23:25
  Tekst ma nie zawierać sprzeczności logicznych przed powołaniem jakichkolwiek władz. To nie jest kryterium estetyczne, czy też psychologiczne, czy coś mnie razi czy nie razi. Nie będę szukał niczyjego poparcia bo nie jestem demokratą. Nigdy nie brałem udziału w głosowaniach i nie będę, chyba że na starość Alzheimera dostanę.
 • @adevo 01:14:55
  Drogi adevo, bardzo cieszę się, że zawitałeś w moje progi.

  "Dodaję: Cacajou ściągnął sprzeczność pomiędzy uprawnieniami Prezydenta i suwerenów z konstytucji RP."

  Zgadza się, tyle że KRzBiK daje zdecydowanie więcej możliwości wszelkich zmian i niż Konstytucja RP.

  "Prawdziwy szef powinien się wypowiedzieć. Będę sceptyczny jak aplikacja nie będzie pozwalała na jawne i transparentne głosowania. "

  Nie ma szefa, to nasz - RB - suwerenny głos. Aplikacja będzie zbudowana ala ankieta i Mariovan (rządzi kodem NE) będzie ją musiał zmodyfikować dla naszych potrzeb (panele do głosowań, itp.) i, mam nadzieję, na stałe zagnieździć na NE. Pomożesz mu mam nadzieję, gdy zobaczysz z czego ma przeprawiać. A może coś takiego jest już napisane?

  "Ale postawiłbym natychmiast wniosek do przegłosowania, czy redaktor środkowej kolumny zna podstawy reklamy, jak mi pisze co ma kobieta do łupków."

  Złożysz wniosek, zyska poparcie i voila - głosujemy !

  "Dlatego musicie wprowadzić referenda lokalne i ogólne. Blogerzy są inteligentni polecam lepiej grać uczciwie. Prezydent powinien podlegać pod wyniki referendów to jest ważne. "

  Nie musicie, ale musimy !!!

  RB zagrała czysto. Czy PRzBiK zostanie okiełznany o tym zadecydują BLOGERZY I KOMENTATORZY - póki co jestem przeciw. Nie chce PRzBiK respektować wyników? Można go zmienić.

  "Prezydent nie rządzi, nie decyduje tylko wykonuje postanowienia blogerów."

  Tak, ale póki się to nie ułoży nie może być paraliżu. Prawdę mówiąc bliższa mi jest formuła "nie podoba nam się, to do widzenia", a nie "masz i rób co chcemy". Pozorantom dziękujemy, autorytet musi być.
 • @Ghost Dog 01:44:07
  No to będziesz musiał "cierpieć" przez jakiś czas te nielogiczności, a nawet brak "a" w "Prezydent". Poszły konie po betonie. Napisaliśmy jak najlepiej potrafiliśmy.
 • @DelfInn 01:31:48
  Przyjemniaczek.
 • @DelfInn 01:18:55
  Nie ma już "naszej strony" jest tylko "wasza" i pełnomocnik czyli ja :)))
 • @Carcajou 01:48:58
  "Napisaliśmy jak najlepiej potrafiliśmy."
  Jak mawiał Alf (bohater serialu sprzed kilkunastu lat) zorientuj się czego nie potrafisz robić i nie rób tego.
 • @carcajou 01:50:29
  No jak słowo nie dociera, bo dociera przekaz... Czekajmy na odcinki wszakze! Może kolejne wydobęda nas z przepaści pierwszych.
 • @carcajou 01:52:03
  Łazarzu! Ratujże!...
 • @t-rex 02:00:57
  hehe...
 • @Ghost Dog
  Z dedykacją :)

  http://www.youtube.com/watch?v=HG89p2UTVY4
 • @DelfInn 01:58:16 - W następnym odcinku ...
  http://img337.imageshack.us/img337/9927/50200zbik200.jpg
 • @t-rex 01:52:07
  Tak jest, tylko gady przetrwają ! Ale ssssyk !!
 • @DelfInn 02:01:46 - lepiej późno niż wcale :))
  Łazarz niczym Piłat ... umywa ręce.
 • @carcajou 01:45:41
  Witam carcajou.
  Jasne sprawa ewolucji. Najwolniej porusza się ludzką świadomość.

  *Pomożesz mu mam nadzieję, gdy zobaczysz z czego ma przeprawiać. A może coś takiego jest już napisane?*

  Tak software to podstawa, powinni mu pomóc wszyscy co potrafią. Sprawa nie jest prosta, jak myślę o przeźroczystości i.t.d. Kwestia zaufania jest bardzo ważna, dlatego jestem duchowo przygotowany na stopniowy rozwój.

  Zobaczymy z tym software- rozwiązaniem. Na stronie demokracji bezposredniej.pl administrator tworzy ankiety w systemie CMS Joomla.

  Więcej nie mamy. Tu wydaje mi się dobre polecenie... Chodzi mi o interakcję, nie wiem czy robię dobrze, ale co to jest 80000 Euro.
  Zobacz sobie najnowszy wynalazek DB i sieć 118 polecam:
  http://www.demokracjabezposrednia.pl/node/1316
 • @t-rex 02:00:57
  Duch duchem, ale tam gdzie są błędy trzeba je wyeliminować. Adevo napisał:

  "Cacajou ściągnął sprzeczność pomiędzy uprawnieniami Prezydenta i suwerenów z konstytucji RP."

  Jeśli Konstytucja RP na tym "jedzie", to i u nas "pojedzie", a na pewno nie czyni wstydu.

  Adevo pisze:

  "Zasada Demokracji Bezpośredniej (DB) to nie jest głosowanie większościowe !!!

  Zasadą DB jest podział władzy wśród wszystkich suwerenów - blogerów."

  Jeśli zasadą nie jest głosowanie większościowe to jakie? Mniejszościowe, inne? Czyż nie ma w KRZBiK podziału władzy wśród wszystkich suwerenów blogerów? Jest, a że nie jest we wszystkich sprawach równy, to i dobrze - przecież komuny nie chcemy.
 • @carcajou 02:10:33
  Och, prosiłem tylko by przybył, bo rozumu w rozmowie zabrakłao - tak mi wyszło- albo Tobie w dyskusji, albo Jemu w założeniach. Zresztą... olać. Bo co moge zrobić innego, skor Ty mnie, kogoś tam, olewasz, hm? Ola c mnie, olewaws innych, no to sie kloce.
  No?
 • @adevo 02:16:41
  No cóż, pogratulować zdobycia kasy. Co do aplikacji, to bardziej mi chodziło o projekt niż wykonawstwo. Trzeba zobaczyć z czego będzie się przerabiać i do tego dać swój wkład intelektualny, by proces podejmowania decyzji był sprawny i wszystko było transparentne.
 • @DelfInn 02:22:42
  Nie olewam, to kwestia wyboru RB :)) której już nie ma :))) Zostałem tylko ja na pożarcie ! Jest co ugryźć !!
 • @Carcajou 02:05:41
  Starszy człowiek w barze mlecznym je kartofle z ogórkami
  Całe życie tyrał w hucie, a do huty dokładali
  Cała jego ciężka praca, wszystko było chu.ja warte
  Gdyby leżał całe życie, mniejszą czyniłby on stratę
 • @carcajou 02:29:06
  http://carcajou.nowyekran.pl/post/52444,rzbik-rzeczypospolita-blogerow-i-komentatorow#comment_375905
 • @Ghost Dog 02:30:25
  Znamy i nie podzielamy.
 • @carcajou 02:19:06
  RzBiK potrzebuje ustroju, ustrój potrzebuje zasad podziału władzy, czyli konstytucji.
  Natomiast narzędziem, czy sposobem politycznym wykonywania władzy jest głosowanie większościowe.

  Sposób głosowania to głosowanie przez internet na początek nieprzejrzyste, wątpliwe, z błędami. Im bardziej będziemy zaangażowani i będziemy poprawiać aplikację tym lepiej.

  Współpraca z siecią 118 może dać owoce. Trzeba tylko ustalić, że opracowane software będzie miało charakter open source. Software i Open Source to podstawa do kontroli prawdziwych głosowań. Ale to jeszcze daleka droga.
  Dobranoc
 • @DelfInn 02:32:19 - nauczcie się artykułować wnioski i budowac popracie dla swoich inicjatyw
  Lepiej zacznij zbierać Legion, bo nie jest jasne do końca czy będą w Tygodniku NE strony katolickie.
 • @Ultima Thule 22:45:53
  Rację masz. Też zauważyłam.
  To jest pisane językiem liberokomuny, a zawartość jest mętna i staroświecka-Rewolucja Francuska, Oświecenie, Luter, masoni i te rzeczy.
  Oni nie umieją wyjść mentalnie z komuny ( kontrola, brak Paradygmatu, brak jakichkolwiek wartości).
 • @Carcajou 02:36:40
  "Znamy i nie popieramy."
  Czyżby pluralis maiestatis?
 • @adevo 02:38:14
  Konstytucja już jest - niezbyt rozbudowana, ale jest.

  "Natomiast narzędziem, czy sposobem politycznym wykonywania władzy jest głosowanie większościowe. "

  Jednym z narzędzi - drugie to wola PRzBiK, trzecie to działania Rady (nie jest to wykonywanie władzy bezpośrednio, ale członkowie Rady są przedstawicielami i reprezentantami BLOGERÓW I KOMENTATORÓW i posiadają realne uprawnienia).

  Co do aplikacji to zobaczymy - grunt na dziś to sprawne przeprowadzenie obu wyborów i niech się władze RzBiK dalej martwią - z kim i na jakich zasadach współpracować.
 • @carcajou 02:29:06
  To wszystko nie wyjdzie, bo jest komusze.
  Luter i jego popłuczyny skończyły się, bo wyczerpali już wszelkie warianty i każdy WALISIE.

  Popatrz na nas, katolików, jest dobra wola i współpraca-dobrowolna, bez regulaminów. Bo my mamy cel/paradygmat, dla którego jesteśmy gotowi oddać życie-Bóg, Honor, Ojczyzna.

  Czy ty nie widzisz, że ludzie mają dość mętniactwa, kontroli i samozwańczych watażków słabych moralnie i intelektualnie?
 • @Ghost Dog 02:45:32
  Tia :))
 • @carcajou 02:39:22
  *plonk*
 • @t-rex 02:49:43
  Ghost Dog twierdzi, że nie można tego ustroju nazwać demokracją bezpośrednią i że nie ma czegoś takiego jak demokracja bezpośrednia (mod.) Co o tym sądzisz? Widzi i mówi że nie ma :))
 • @circ 02:48:49
  Nieobecni nie mają głosu - trzeba było nie dezerterować, to może byśmy coś od ciebie wzięli, by było dla ciebie znośne.
 • @t-rex 02:58:44
  "Na razie jest LEPIEJ, że nie ma kadencyjności. Bo kadencyjność, wbrew pozorom, to ograniczenie woli Suwerena."

  Ogranicza go tylko KRzBiK (i własne postanowienia - zasada niesprzeczności, by uniknąć śmieszności choć zawsze można zmienić zdanie). Rezolucje i stanowiska nie powinny go wiązać wprost - jak PRzBiK będzie mądry, to będzie rządzić niczym Alex Ferguson w MU :))
 • @carcajou 03:01:59
  Nie ma takiej rzeczy, proszę Pana...
 • @DelfInn 03:13:55
  Ehh ...
 • @carcajou 23:16:58
  Męska decyzja... i żeby dwa razy nie chodzić...
 • @carcajou
  Podoba mi się to działanie. Nigdy dość dążeń do wprowadzenia ładu i posprzątania.

  A ja, też z przyjemnością deklaruję poparcie Klubu Dyletanta, jeżeli w końcu dostaniemy jakiś kącik i będziemy mogli działać w sposób zwarty.

  Bo chyba zakładacie, ze w ramach całej wspólnoty mogą się rozwijać indywidualne inicjatywy.

  Pozdrawiam
 • @ Autor
  1. Czy zasada konsensusu, która była podstawą I RP nie powinna być uwzględniona w systemie Rzbikowym. Przegłosować kogoś można ale nie da rady zmusić go do respektowania tak podjętej uchwały.

  2. Rzeczpospolita to terytorium, broniące go wojsko, zasady i normy którymi kieruje się społeczeństwo, władza i sądy, edukacja itd, itp.

  Terytorium to nasze blogi, komentatorzy też wypowiadają się na blogach, czyli to federacja blogów. Jak kiedyś ziem, powiatów.

  Bo NE, jako portal, jest własnością prywatną. O tym jak wygląda decyduje właściciel i redakcja. To monarchia absolutna.Reszta może jedynie doradzać, nie decydować.

  Wojsko, to pospolite ruszenie, czyli my wszyscy siadamy na koń jak zajdzie taka potrzeba. Decyzje dzięki internetowym głosowaniom mogą być podejmowane błyskawicznie i w każdej sprawie. Władze, czy raczej reprezentacja zostanie wybrana a reszty brak.
 • @carcajou 18:38:53
  A co z tzw wolnymi strzelcami , tzn blogerami , którzy nie chcą być zaszufladkowani.
 • @Carcajou 03:00:13
  "Ghost Dog twierdzi, że nie można tego ustroju nazwać demokracją bezpośrednią i że nie ma czegoś takiego jak demokracja bezpośrednia (mod.)"
  Z pierwszym zdaniem się zgadzam. Z drugim nie. Napisałem tylko, że kwalifikator zmienia znaczenie terminu więc terminy demokracja bezpośrednia i demokracja bezpośrednia modyfikowana nie są synonimami.
 • @t-rex 03:12:08
  Proszę, proszę jak się nie ma argumentów to się zaczyna obrażać. Bardzo po chrześcijańsku.
  Ja to piszę z punktu widzenia logika (mam na to odpowiednie papiery).
  Poza tym zawsze byłem zwolennikiem konkretnych działań i trochę śmieszą mnie ludzie, którzy z przesadną egzaltacją wypowiadają się o jakichś wirtualnych projektach. Łatwo jest stukać sobie w klawiaturę, klikać "lubię to" i "wezmę udział" ale jak trzeba coś zrobić, to nie ma z kim. Jeden chory, drugi na wczasy jedzie a trzeci robi w gacie na samą myśl, że ktoś go zauważy albo policja spisze.
 • @t-rex 02.2012
  "Osobiście proponowałem pisownię ŻBIK, po bardziej po polsku."
  Rzeczywiście Rzeczpospolita przez Ż jest bardziej po polsku.
  "Z czasem i tak każdy będzie mówił o Żbiku."
  Ja nawet będę mówił o kapitanie Żbiku.
 • @t-rex 02:49:43
  //To nie są uwagi ludzi złych, ale uwagi ludzi pogubionych, pozbawionych całe życie wyobraźni, jeśli chodzi o Polskę.//

  Ja niby jestem tej wyobraźni pozbawiona, a ma ją caracajou i ty?
 • @carcajou 03:01:59
  //trzeba było nie dezerterować, to może byśmy coś od ciebie wzięli, by było dla ciebie znośne.//

  Zarty se robisz?
  Nie ode mnie, ale z obiektywnej nauki o Prawdzie.
  Sęk w tym, że nie da się wziąć kawałka prawdy i doczepić do waszych lewackich wypocin.

  Zresztą ja nie mam żadnych złudzeń co do Was.

  Obserwuję sobie z boku, jak zachowują się ludzie, ktorym powiedziano, że każdy kto chce może rządzić innymi.

  hehe, to mnie bardzo rozśmiesza.
 • @t-rex 03:25:21
  //Szkoda, że osoba najsilniej kojarzona na nE z epitetem katolicki, (bo tak właśnie postrzegana jest Circ), jest kanciasta osobowościowo niczym kostka Rubika.... //

  Nie jestem kanciasta dla Polonii, Rebeliantki, i wielu innych.
  Kanciastość to złudzenie pogubionych umysłów.
  Radykalnie trwam przy Prawdzie i tyle. To chyba dobrze?
  Gdybym się pchała na stołki, powiedziałabym, że kogoś takiego nam trzeba, ale się nie pcham do tych miodów, wolę mój zawód.

  Zresztą z lewakami niczego nie da się zrobić, bo mają swoje pomysły, zaraz będą zarządzać i kontrolować, pisac regulaminy i niczego nie rozumieć, co się do nich mówi. Nie nadajecie się na ideologów, ani nawet sprzątaczy-lenie jesteście i pieczeniarze, oraz brak wam powołania;-))
 • @t-rex 03:55:13
  //Cztery miesiące temu kilkaset osób wyraziło swoje zdanie na blogu Polonii na temat Intronizacji.

  Mam wrażenie, że nE znaczenie tej dyskusji zbagatelizował.

  Minęły dokładnie 4 miesiące, i oto mamy Konstytucję.

  Nie wiem, jak Wy, ale ja dotychczas sprawami wiary nie żyłem na codzień. Owszem, to był mój punkt odniesienia, ale dla celów dalekosiężnych. W dniu codziennym robiłem, co trzeba, ale nie żyłem gorliwą wiarą.

  To się we mnie zaczyna zmieniać. Dzieją się naprawdę ważne rzeczy. Czy to ma związek z Intronizacją?

  Dla mnie osobiście - bezapelacyjnie TAK.//


  Ty podły Judaszu. Myślisz, że Jezusa oszukasz? Wiary nie da się podrobić. Jest Tak, albo Nie, a ty flirtujesz z komuchem Matką Kurką, a może nawet jesteś tym mitomanem.
  Cały twój światopogląd jest lewacki i nam tu nawrócenie wciskasz kłamco? Heretyku i blużnierco niedouczony w abecadle.
 • @jazgdyni 07:26:45
  "Świadomi własnej suwerenności my, BLOGERZY I KOMENTATORZY, powinniśmy zrozumieć jedną podstawową rzecz: - że nie mamy na co czekać i że nie dostaniemy niczego od nikogo - jeżeli sami sobie tego nie weźmiemy."
 • @circ & all
  skopiuję swój komentarz z innego bloga, bo pasuje jak ulał:

  Proponowałbym nie nadużywać słowa "lewak".
  Jak dla mnie słowo to zaczyna pełnić dość swoistą rolę. Mamy tu paru osobników, którzy wszystkich inaczej myślących uważają za lewaków. Gdy więc widzę słowo "lewak", omijam z daleka wypowiadające je (piszące) to osoby. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego ani w "realu", ani w internecie.
  Najczęściej są to liberałowie, których uważam za głównych sprawców sukcesu PO. Działają oni w dwóch płaszczyznach: z jednej strony rozwalają każdą prawicową inicjatywę, a z drugiej wspierają partie które najsprawniej posługują się liberalną retoryką (a w tym PO jest najlepsze). Na dodatek spora część ludzi o prawicowych poglądach to tropiciele spisków wszelakich (taka prawicowa obsesja). Więc jak już nawet do ich łepetyn dotrze to, że liberałowie tylko niszczą i burzą - to nie są w stanie zrozumieć przyczyny. To musi być spisek agentów (vide casus JKM, którego zaatakowano właśnie za to).
  Pozostaje niewielka grupa ludzi, z którymi jest sens cokolwiek budować. Akurat na jedną małą kanapę. Więc sens w tym jest pozorny. Takie działania mogą co najwyżej prowadzić do frustracji i postawy: im gorzej tym lepiej.
  Nowy Ekran jako portal dzięki działaniom redaktorów i moderatorów niestety sytuuje się gdzieś między liberałami, a tropicielami spisków. To zaangażowanie nie tylko spycha go w kierunku niszowego medium, któremu łatwo przypiąć łatkę oszołomstwa, ale sprawia, że coraz mniej tu miejsca na rzeczową debatę. Marnotrawi się w ten sposób zaangażowanie wielu ludzi.
  Moim zdaniem NE nadal jest wartością, którą można uratować. Jednak pierwszoplanowy celem powinno być trzymanie klasy. To sprawi, że ludzie zdolni do podjęcia różnych inicjatyw "w realu" z chęcią nawiążą współpracę na zasadzie partnerstwa medialnego. W ten sposób powstaje przestrzeń wolności i twórczego rozwoju. Działania odwrotne (inicjatywy zaczynające się od portalu) odciągają od celu głównego i budzą obawy.
 • Ola Boga!
  Z gory wiedzialem, ze circ sie wkurzy i wyzwie Was od Lutrow!
 • @Jerzy Wawro 09:25:42
  Potrzebuje Pan zbyt wielu słów, bo nie zadał sobie trudu, by precyzyjnie zbadać znaczenie pojęć.
  Różnica między lewicą a prawicą leży tylko i wyłącznie w definicji Prawdy, ze wskazaniem na jej żródło.
  Prawica wierzy w nadprzyrodzone żródło Prawdy, przyjmując katolicki namysł nad Prawdą jako właściwy, lewica to światopogląd, który tej wiary nie podziela. Krótkie i jasne, prawda?

  Więcej tu o Nowej Lewicy. Prosty wykład o fundamentach.
  http://www.youtube.com/watch?v=1CnAhiKS6So

  By już wyłożyć wszystko do końca, tu guru Nowej Lewicy. Proszę porównać poziomy i standardy. Nie żartuję.
  http://www.youtube.com/watch?v=QpYjAcG0jso&feature=related
 • @R.Zaleski 08:30:21
  1. Zaczynamy od zera - robimy tyle jak jest nasza wola.

  2. Myślę że PRzBiK powinien powołać Skarb RziK - a konkretnie konto na NE do wpłat, to w pierwszej kolejności. Można rozważyć za jakieś czas, współpracę np. z Trybunałem Obywatelskim czy innymi bytami czy nawet je inkorporować.


  "Bo NE, jako portal, jest własnością prywatną. O tym jak wygląda decyduje właściciel i redakcja."

  I tego m.in. nie rozumiała Eska i 1maud ... Tak naprawdę (w sensie pierwotnym) decydują akcjonariusze NE SA.

  Minęło wiele miesięcy - realizacja idei oraz jej użycie od czapy - i teraz budujemy na zgliszczach.

  Na te błyskawiczne głosowania (a tym samym dużą ilość decyzji kolektywnych) to sobie poczekasz :))
 • @Andy 51 08:30:58
  Nie ma musu, nie chcesz RzBiK, to ją ignorujesz i nazywasz "snem wariatów".

  To nie szufladkowanie - to nobilitacja być obywatelem wolnego państwa RzBiK w neoPRLowskim państwie bezprawia.
 • @Carcajou 09:39:32 i 09:43:45
  Tak myślałem tylko głośno nie mówiłem. Powołamy skarb potem skarbnika następnie urząd skarbowy i na koniec policję skarbową. Oczywiście żeby im się nie nudziło wprowadzimy podatki. Ile na początek?
  "to nobilitacja być obywatelem wolnego państwa RzBiK w neoPRLowskim państwie bezprawia"
  Coraz bardziej odjeżdżacie w wirtualny świat. A drugie życie w tej wirtualnej grze będzie sobie można dokupić?
 • @Ghost Dog 08:51:17
  Zerknij na mój blog - po raz XVII robię LAS SMOLEŃSKI (i nie tylko) więc ciężko o mnie powiedzieć, że "jak trzeba coś zrobić, to nie ma z kim. Jeden chory, drugi na wczasy jedzie a trzeci robi w gacie na samą myśl, że ktoś go zauważy albo policja spisze."

  Mariovan robi ruch Wolność i Godność

  Spirito jest chyba szychą na jakimś portalu i ma posłuch - także w realu.

  Nasz problem to rozproszenie - tu PiS-owcy, tam narodowcy, liberałowie, libertarianie, wolnościowcy, niepodległościowcy, JOW-owcy ... - prawie wszyscy, przynajmniej do 40-stki, jesteśmy BLOGERAMI I KOMENTATORAMI, pokoleniem Internetu.

  Nie mamy swojej reprezentacji politycznej, nie mamy nawet miejsca gdzie się z nami liczą, gdzie spokojnie można tworzyć SENS.

  Na NE możliwe jest tworzenie SENSU, bo jest zrozumienie ze strony władz NE. Co z tym zrobimy to nasza sprawa lecz jeśli nie potrafimy się rządzić na NE i w stosunku do innych portali czy organizacji prowadzić aktywnej polityki, to nie dziwmy się że jesteśmy traktowani jak bydło, a nasze interesy nie są respektowane.

  Bo przecież mamy wspólny interes - wolny Internet i wolna Polskę - to tak ogólnie.
 • Carcajou
  Dzisiaj spotkanie online o 21.00. prześle ci linka i hasło na PW.

  "Siostry i bracia" kto chętny do udziału w dyskusji online proszę się zgłosić do mnie na PW po linka i hasło.

  Nauczony doświadczeniem wpuszczania starych zrzęd na spotkania online, na pierwszym spotkaniu otrzymacie indywidualne hasła.

  Będę wspierał ten projekt jako bloger jest to moja własna inicjatywa nie związana z redakcją NE

  Do zobaczenia i usłyszenia wieczorem
 • @circ 09:13:45
  "obiektywnej nauki o Prawdzie" w twoim wydaniu.

  Czy wiesz że w Amazonii kapłani odprawiali msze na golasa, bo ubrany człowiek źle się kojarzył (że coś skrywa).
 • @WSZYSCY
  Jako, że się nie wypowiadałem do tej pory, a jestem jednym z tych 3 członków starej Rady.
  Pomysł na pozostawienie czegoś wyszedł do naszego Borsuka ;)
  Jako, że Rada w zasadzie została storpedowana po "puczu" majowym ;) nic się z nią nie działo. Borsuk chce nadać jej nowy impuls i chwała mu za to.
  Jednocześnie dziękując Państwu za sposobność bycia w Radzie chciałbym powiedzieć, że w następnej już nie będę zasiadał, z powodu mojego zaangażowania się w inne projekty społeczne i zawodowe. A człowiek ma tylko 24 godziny na dobę.
  Nowej Radzie życzę powodzenia :)
  Jak i Wam wszystkim :)
 • @Jerzy Wawro 09:25:42
  "Zapraszamy wszystkich BLOGERÓW I KOMENTATORÓW z całej Polski oraz Polaków za granicą do wspólnego budowania Rzeczypospolitej Blogerów i Komentatorów."
 • @Carcajou 09:56:20
  Mówię to z doświadczenia "zadymiarza".
 • @carcajou 09:43:45
  Rzeczpospolita "Żbik".
  Jaka by nie była nazwa.

  Rzeczpospolita - to rzecz Wspólna - musi opierać się na wartościach.
  Jakich?
  No właśnie - circ twierdzi, że na Prawdzie i tylko ona wie, czym ona jest.
  Prawda zaś jest należna tylko Bogu. Podobnie jak Piękno i Dobro.
  Bóg jest ich źródłem.
  Samodzielnie nie istnieją, gdyż to, z założenia, ograniczałoby Bożą Wszechmoc. Bo nic poza Bogiem nie ma swego bytu.

  Nasze rozumienie Prawdy, Dobra i Piękna jest tylko porównaniem z Prawem jakie Bóg ustanowił dla ludzi - czyli Bożym Porządkiem.

  To, co jest z nim zgodne - jest słuszne.

  Dlatego tworząc Rzeczpospolitą blo(a)g(i)erską trzeba ustalić stosowne wartości - bliskie Prawdzie, Dobru i Pięknu, a stosowne zamierzonej działalności.

  Mamy natłok różnych zasad i idei - sprzecznych z tym, co możemy chcieć kultywować, czyli przywiązaniem do miejsca i czasu - POLSKĄ i polskością.
  Jeśli zatem ma to być portal o jakichś założeniach ideowych - gdzie będzie się prowadziło dyskusje tematyczne (poza informacjami bieżącymi, a te też mogą być moderowane w duchu idei głównej), to proponuję:

  "Naród i przynależność do wspólnoty narodowej to istotne wartości każdego człowieka; prawem i obowiązkiem jest zachowanie tradycji, pogłębianie wiedzy historycznej i obrona przed bezpodstawnym poniżaniem godności Narodu. Obowiązkiem jest także przyczynianie się do tworzenia więzi między narodami na zasadach określonych przez wspólnotę idei. Wszelkie relacje winny bazować na przekonaniu, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga i innych ludzi, a przejawy rasizmu i ksenofobii powinny być piętnowane i eliminowane.

  Poprawa bytu materialnego społeczeństw winna być związana z tworzeniem relacji, które zapewniają wszechstronny i indywidualny rozwój duchowy każdej osoby. Prymat osoby, czyli personalizm, to dobro nadrzędne.

  Rodzina to podstawowy element społeczeństwa spełniający rolę nośnika ciągłości pokoleniowej i kulturowej. Wypełniane zadania wymagają szacunku i najwyższej troski o utrzymanie tej instytucji jako czynnika kształtującego społeczeństwo, i jest narodową powinnością. Rola kobiety wina zyskać przynależne jej miejsce – równoprawnego partnera, a trwałość rodziny - przedmiotem szczególnych starań, gdyż tylko w takich warunkach można uzyskać zadowalające wyniki wychowawcze i krzewić uczucia patriotyzmu."


  A teraz idę do czynności wskazanych w poprzednich uwagach - czyli przygotować sobie napitek - bo kultura polska wymaga, aby raczyć się przyjemnościami dopiero po 15.00

  Hough!!!
 • @Ghost Dog 09:54:35 - korzenie sa znacznie głębsze niż ci się wydaje.
  Masz tu projekt z 10.2010 pt. DZIEŁO czyli pre NE (zanim pojawił się Opara tak to miało wyglądać, nawet były już jakieś pieniądze). Nie ma tam nic o Nibylandii. Może w ten sposób uwiarygodnię ideę RzBiK?

  Ważność linka 30 dni:

  http://wyslijplik.pl/download.php?sid=RiSIRUQg

  To co teraz próbujemy robić to w warunkach portalu w dużej mierze nastawionego na komercję i z Inwestorem w roli monarchy zrealizować zmodyfikowany główny nerw DZIEŁA. Chcemy by BLOGERZY I KOMENTATORZY wydali głos i zrozumieli że są podmiotem, a nie ciemnym udem klikającym miast i wsi.

  Czas się obudzić !
 • @Kacper Gizbo 09:57:36
  Dzięki, choć pierwsze spotkanie bym zrobił free - bez względu czy będą zrzędy czy nie.
 • @circ 09:36:19
  Przede wszystkim jest zasadnicza różnica między lewicą, a lewactwem. Jeśli Pani nie dostrzega różnicy między Ryszardem Bugajem czy Bogusławem Ziętkiem a Wandą Nowicką czy Joanną Senyszyn na przykład - to nie za bardzo mamy o czym rozmawiać.
 • @Roman 09:27:08
  Roman, jak Ty coś powiesz, kogoś wspierasz,to mi się czerwona lampka od razu zapala. "EMERGENCY"
 • @carcajou 09:39:32
  Głosować można nawet na blogu, tak jak z nazwą LS co miesiąc.

  Konsensus jest prostszy. Wiaadomo kto sie nie zgadza i stara sie go przekonać lub zrobić jakiś kompromis.

  Jest jeszcze sprawa czasu. Mariovan pisze ze go nie bedzie miał. Odległości. Czy nie prościej jest wszystko, też spotkania co miesiąc, robić przez internet.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:14:33
  Jeśli BLOGERZY I KOMENTATORZY chcą Boga i całą resztę to niech sobie przegłosują w Pre-ambule. My niczego nie narzucaliśmy co do wierzeń i to nam się wydawało uczciwe.
 • @carcajou 10:04:26
  Chyba muszę napisać wprost: ja nie chcę być kojarzony z jakąkolwiek inicjatywą polityczną tylko z powodu pisania bloga.
  Ponadto uważam, że żaden substytut normalnego państwa nie jest nam potrzebny. Ale macie ochotę się bawić - to trudno. Jak sądzę, ta inicjatywa rozleci się w ciągu paru miesięcy, więc nie ma o co kopii kruszyć.
 • @Carcajou
  Przeczytaj sobie wpis R.Zaleski 10:37:36 i pytanie "czy nie prościej jest wszystko, też spotkania co miesiąc, robić przez internet". I tu jest problem. Zamkniecie się w sieci a trzeba działać w realnej rzeczywistości. Na zadymach widzę blogerów głównie w roli pstrykaczy. Bo trzeba fotki na blogu zamieścić. Gdyby nie to, to by dupy z domu nie ruszyli.
 • @R.Zaleski 10:37:36
  Net to będzie standard. Jeśli jednak PRzBiK i większość członków Rady będzie z Warszawy, to nie widzę powodów by się mieli nie spotykać. Tak, głosowania, niestety, jak w LS, póki co. Spotkania mogą być częściej - o tym decyduje PRzBiK.
 • @Jerzy Wawro 10:44:33
  Bardzo trafny komentarz.
 • @t-rex 10:22:28
  Gdyby tych zasad pilnował ŻBIK, to przynależność winna być sygnowana na blogach jako tych, którzy starają się je kultywować.
  To honor byłby , z racji własnego zobowiązania, jedynym elementem spójności.

  Czyli - nawiązujemy do tego, co leżało u podstaw budowy I RP, a co jest w CP.

  Banicja jest najwyższą karą.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:49:42
  A jeszcze jedno.
  Nic Oparze i ŁŁ do takiej Rzeczypospolitej.
  Mogą tylko przyklasnąć i wesprzeć - jeśli to zgodne z ich linią ideową.
  Ale taki Żbik tworzy byt odrębny i niezależny.
 • @carcajou 09:43:45
  Myślę ,że Twoja odpowiedź jest trochę nerwowa. RzBiK jest przedsięwzięciem ze wszech miar słusznym. Wszystko co służy temu , żeby się wyrwać z tego stanu niby demokracji i pluralizmu w mediach jak najbardziej popieram. Ale wytłumacz jak to będzie działało w praktyce. Co to znaczy demokracja bezpośrednia ( większościowa ) przy odwoływaniu i powoływaniu Prezydenta. Którzy komentatorzy i blogerzy będą powoływali i odwoływali ? czy ci którzy piszą na nE czy przykładowo wszyscy w Polsce , lub czy tylko ci, którzy mają na nE np. 10 notek i 100 komentarzy itp.

  Pozdrawiam
 • @Ghost Dog 10:45:19
  Nam swój pomysł na rozwój RzBiK, by uniknąć tego o czym piszesz, ale decyzja należeć będzie do PRzBiK. Grunt to sprawić, by idea RzBiK się zakorzeniła i ludzie w ogóle chcieli (choćby na razie tylko w necie) współdecydować o tym co jest dla nich dobre, a co złe.

  Inaczej zrobią z nami - pojedynczymi atomami - co zechcą.
 • @Andy 51 10:52:47
  Czy nerwowa - dla mnie RzbiK jest koniecznością. Nie interesuje i nigdy mnie nie interesowało samo pisanie czy budowanie bardziej kolorowego S24 z blogerami jedynie w roli dostarczycieli klików - bo do tego się zaczyna sprowadzać jeśli nie ma realnej reprezentacji zbiorowości, która a swoje wielorakie narzędzia i może nimi budować swój wpływ.

  Twoje pytania świadczą o nie przeanalizowaniu Konstytucji i nie przeczytaniu komentarzy: głosujemy na NE, bo gdzieś trzeba. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania się na NE choćby i tylko w celu głosowania. Odwołują i powołują ci co mają aktywne konto na NE - nie ma póki co cenzusu ilości notek czy innego (potencjalna równość szans wyborczych) choć nie jest jego wprowadzenie wykluczone - o ile tak przegłosują BLOGERZY I KOMENTATORZY w głosowaniu konstytucyjnym.

  Demokracja bezpośrednia - decyduje większość głosujących w sposób bezpośredni (co do zasady).
 • @Jerzy Wawro 10:44:33 - napisz wotum separatum
  Wybacz, ale skojarzenia to przekleństwo i logika rodem z GW. Nie możesz czegoś komuś zabraniać, bo komuś coś się z czymś kojarzy.
 • @Autor
  Ze względu na to że społeczność NE jest podobna wielkością do miast okresu klasycznej demokracji ateńskiej a jednocześnie na to, że dzięki internetowi jesteśmy wszyscy w jednym miejscu, może warto wrócić do źródeł i ściągnąć pewne pomysły, sprawdzone latami praktyki. Ten system był bardzo efektywny, nie zajmujący wiele czasu.

  Nawet kwestia uzupełniania rady by się już przydała - tam mieli zmienników. Skolei sądownictwo załatwiano w ten sposób, że losowano sędziów zpośród ogółu obywateli i sprawa załatwiona.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_ate%C5%84ska

  Z drugiej strony zaczerpnąć z I RP. Czyli tak jak w projekcie konstytucji król (prezydent), rada i decydująca o wszystkim szlachta. w miarę możliwości jednomyślnie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:49:42 - decyzja należy jednak do BLOGEÓW I KOMENTATORÓW
  Tak, chyba należy pójść w tym kierunku - w końcu w starożytnej Grecji i I Rzeczypospolitej szlachty (obywateli) było do 10%. Póki co każdy ma w tornister włożoną buławę - zrobi z tym co zechce. Obowiązki (rudymentarne) obywateli RzBiK opracujemy potem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:52:11
  Przecież tak jest napisane - głupota by jednak było iść z nimi na noże. Trzeba "się dogadywać".
 • @R.Zaleski 11:13:16 - decyzja należy do BLOGERÓW I KOMENTATORÓW
  Zapraszam do formułowania wniosków i zbierania dla nich poparcia po wybraniu Przedstawicieli.
 • @R.Zaleski 11:13:16
  Popieram gorąco wprowadzenie pewnych elementów greckiego Polis.
  Szczególnie przywrócenie niewolnictwa i metojków. Bo przecież tylko dzięki temu, że te dwie grupy zapier****ły grecki obywatel mógł całymi dniami zajmować się sprawami państwa. I to są prawdziwe podstawy greckiej demokracji. Losowanie urzędników to też genialny pomysł. Wreszcie przywrócimy leninowską zasadę, że nawet kucharka może rządzić
 • @t-rex 11:24:23
  Ja przedstawiłem propozycję.
  Decyzja należy ... itd. itp.
 • @carcajou 11:07:43
  Zgoda , ale moim zdaniem powinna być cezura czasowa , np 01.03 2012 , bo nagle może się okazać , że przed wyborami logują się setki blogerów , których głosowanie wypatrzy obiektywizm głosowania.

  Pozdrawiam
 • @GPS.65 11:25:15
  Nic nie ma o wadze głosu, jest za to przytoczona zasada równości - Art.6.1 co do wyborów. Co do głosowań zwykłych Art. 9.5 jest domniemanie tejże zasady. Ostatecznie rozstrzyga wszelkie wątpliwości - także konstytucyjne - P RzBiK - Art.10
 • c@rc@jou :)
  WITAJ :)))

  PROSZĘ O MNIE PAMIĘTAĆ...

  Ukłony -"Niesforne Dziecię Gutenberga".
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:28:35
  Liczą się przede wszystkim wnioski i zbieranie poparcia, propozycję przedstawić można ... lecz nie musi być głosowana.
 • @Andy 51 11:30:07
  Też o tym myśleliśmy, ale ryzyko warte podjęcia. Chodzi, póki co, o jak najszerszą legitymizację.
 • @Budzyk 11:42:42
  Wiem, Wirtualny Parlament. Macie tam narzędzia do głosowania, pulpity wyborcze, generator statystyk, itp? Bez narzędzi WP to fikcja.
 • c@rc@jou :)
  UKŁONY...

  * http://abudzyk.nowyekran.pl/post/52516,skrybanie-maks-i-moryc

  :)))
 • @Ghost Dog 11:24:40
  Tak to jest teraz. Wszyscy zapier.... żeby Muchy, Mira i Tuski mogły się zajmować sprawami państwa.

  Zapraszam do linka. Sesji w roku było do 30 tu. Obywatele dostawali zwrot dniówki za uczestnictwo w obradach a i tak nie brali udziału wszyscy we wszystkich, tylko tych które ich interesowały. Tak na oko to zajmowało im do 10 dni w roku.

  Jakoś to im sporo lat wychodziło, nam w I RP też. Może dlatego że w Grecji wszyscy w praktyce byli parlamentarzystami, poza tym, że byli np kucharzami.
  Poza tym przechodzili szkolenie obywatelskie.
 • @carcajou 11:17:29
  My blogerzy jesteśmy jak ta szlachta, rycerstwo. Piórem, tzn klawiaturą bronimy kraju. A ci co się "nie interesują polityką", to takie współczesne chłopstwo pańszczyźniane, z własnego wyboru.
 • @autor
  GRATULUJĘ !!!! życzę samych sukcesów..
 • Gdiby kuska nie skakała, to by nuszki nie złomała
  tfu,

  mam dość tego Ży....., co mi niszczy polską kulturę,

  nigdy nie wziąłem i nie wezmę do ręki jakiegoś "uważam że",

  nie podleciałeś zbyt wysoko, coś nielotny jesteś, a szkoda, bo sama idea dobra,

  ale skoro już sama nazwa, co do zasady, splagiatowana ze znienawidzonego tytułu, prznajmniej przeze mnie,

  bo pewnie nie przez tych młodych wykształconych z wielkich miast, na których liczysz.

  to chociaż jestem pierwszy do zakładania tego typu organizacji, tym razem nie chce mi się nawet czytać reszty.
 • @GPS.65 12:04:20
  Jedna osoba - jeden głos. Konto nie jest osobą - jego posiadanie umożliwia jedynie głosowanie. Jak to zrobić? Od tego by jedna osoba nie głosowała 10 razy są admini i Mariovan - o monitorowanie przebiegu głosowań od strony informatycznej ich właśnie poproszę.
 • @222 Legionista 12:05:53
  ŻyczyMY sobie samych sukcesów.
 • @interesariusz 12:09:06
  No cóż, zawsze można zmienić nazwę na bardziej medialną, np. Polska Wielki Projekt :)))
 • @R.Zaleski 12:04:57
  Być może, ale po wystukaniu w klawiaturę kogo należy usiec wypadałoby chyba to zrobić :)) jeśli my som rycerstwo :))
 • @carcajou 11:43:54
  Dlatego - albo napić się, albo pomodlić.

  Wolę to pierwsze.

  Skutek podobny, a dobre pijaństwo - podobne spowiedzi.
 • @carcajou 12:19:29
  Hajda na Soplicę?
  Grunt to dobre samopoczucie.
 • @carcajou 12:19:29
  Ostatno na demonstracji, czy raczej pikiecie, byłem w sobotę.

  Ale trzeba robić więcej.
 • @Jerzy Wawro 12:23:52
  http://www.youtube.com/watch?v=mEVt6zLRCtg

  Z dedykacją :)
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:23:51
  Ale żal za grzechy słaby.
 • @R.Zaleski 12:25:38
  Jasne, chodzi o to, by autorytety były budowane oddolnie, a nie kreowane choćby jak 30 lat temu, bo pozwolono np. komuś dać milicjantowi bezkarnie po ryju.
 • @space 12:34:43
  E tam.
  Chyba się nie zdarzyło dobre picie - skoro "żalu" nie było.

  Człowiek sobie myśli, ze z tego "żalu" to umrze. I nic nie pomaga.
  ;-)))

  Alosza Awdiejew zastanawiał się, dlaczego zachodnia nauka nie ma osiągnięć w tej dziedzinie. No, bo wschodnia to z założenia nie zajmuje się takimi dyrdymałami.
  Sprawa jest prosta. Na Zachodzie po takiej dawce to umierają - to i nie ma się kto tematem zajmować.
 • @Jerzy Wawro 09:25:42 "Mamy tu paru osobników,
  którzy wszystkich inaczej myślących uważają za lewaków. Gdy więc widzę słowo "lewak", omijam z daleka wypowiadające je (piszące) to osoby. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego ani w "realu", ani w internecie.
  "

  ja też, czasem w odwecie stosuję słowo prawak, które też nic nie znaczy, po za tym, że ma być obraźliwym epitetem.
 • @circ 09:36:19 "Prawica wierzy w nadprzyrodzone żródło Prawdy"
  to twoja definicja,

  moja definicja: Prawica uznaje niewolnictwo, bez względu na formę i przedmiot posiadania.

  Dlatego powinnością katolika jest zwalczanie prawicy jako diabła wcielonego.
 • w kwestii formalnej
  W mianowniku RZECZPOSPOLITA a NIE RzeczYpospolita
  to nie tylko błąd gramatyczny ale brzmi to (dla mnie) ciulowato (ta Rzeczy ...)
  w innych przypadkach jest dowolność Rzeczpospolitej lub Rzeczypospolitej,
  Rzeczpospolitą lub Rzecząpospolitą ... ale nie w mianowniku ...trochę szacunku...
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:41:50
  Żal jest może i szczery ale krótkotrwały a postanowienie poorawy zdecydowanie słabe! ;)


  Piło się piło. Ale się tego zbytnio nie lubi, bo to ogłupia, otępia. Lampka wina - owszem. Pijaństwo to głupota.
 • @Klaudiusz 13:40:05
  Błąd, nie błąd nie można tego zmienić bez przegłosowania.
 • @interesariusz 13:37:38
  >@circ 09:36:19 "Prawica wierzy w nadprzyrodzone żródło Prawdy"
  to twoja definicja,

  i moja.

  jest 2:1

  i co dalej demokracjo? nadal glosy bedziesz liczyc, miast wazyc argumenty?
 • @DelfInn 14:36:03 (3:1)
  Dodam swój głos. Można tak zdefiniować prawicę. Lewactwo/lewica chce samo ustalać, co jest prawdą, a co nie. Relatywizm. Prawica po prostu wierzy w Boga, a Jego zasady są święte i nieodwołalne. To, co od Niego jest Prawdą.
 • @DelfInn 14:36:03
  czyli uważasz, że prawica wierzy we wszystko co pochodzi od Boga,

  i nic poza tym, jest całkowicie nietwórcza,

  w takim razie nie możesz ani ważyć argumentów,
  ani liczyć głosów.
 • @space 14:49:54
  ponieważ sam staram się dociekać prawdy,

  a więc twoim zdaniem jestem lewakiem,

  Ty jesteś prawicowcem, a więc zapewne jesteś za karą śmierci,
  posiadaniem dóbr, z ludzimi i ich duszami włącznie,
  boską władzą biskupów i popieranych przez nich władców, nagradzaniem ostatnich, itp,

  nie chce mi się wypisywać większej ilości bzdur,

  dla mnie jesteś jak ci faryzeusze, na których Jezus marnował czas.
 • @Łażący Łazarz 14:55:22
  Jesteś blogerem - masz takie same prawa jak inni.
 • @carcajou 23:44:12
  To znaczy, że teraz nic nie można zmienić? Bęziemy urządzać głosowania o wszystko? Plączesz. Przecież ową konstytucję napisaliście we trzech. Ni stąd ni zowąd. O Radzie blogerów było cicho prawie rok. A tu nagle.......jest i od razu konstytucja.
  Literówkę jednak mógłbyś poprawić. Wszak to Konstytucja RzBiK.
 • @Mirek 15:16:36 - zrobiliśmy duży postęp.
  Nic nie można zmienić, nawet przecinka - nie ma już Rady Blogerów, a ja nie mam takich prerogatyw. Pewnie w tej sprawie będzie musiało być głosowanie, że wybory były ważne, ale to już nie mój problem ... :))

  Błędów jest więcej (nie będę wskazywać) ... niestety. Tu ew. będzie trzeba już Postanowienia P RzBiK w kwestii interpretacji KRzBiK. Interpretacji, nie zaś zmiany - do czego są upoważnieni jedynie BLOGERZY I KOMENTATORZY.

  Czemu "Ni stąd ni zowąd" - to przecież był proces dorastania do świadomości, że BLOGERZY I KOMENTATORZY są suwerenni i nic nie dostaną jeśli sami nie wezmą sobie. No i wypracowana została koncepcja RZBiK - tego wcześniej nie było choć majaczyło od zarania. Nade wszystko nie było wiadomo jak ma wyglądać proces podejmowania decyzji.
 • @interesariusz 15:03:11
  Bóg wierzy w człowieka. I na niego czeka. Skoro ku Niemu wreszcie przyjdzie, nieodmiennie jest twórczy. Bywa, że powiela schematy. Nie ma w tym nic ze Złego, o ile określa Się w Początku. Tak zatem, przestrzeń argumentów rozpiera się wyłącznie na bytach, które istnieją. Inaczej nie sposób. Po prostu.
 • Spotkanie RZBIKA online
  Dzisiaj o 21.00 spotkanie online RzBiKa

  http://neonanacipl.clickmeeting.com/RzBiK
  Hasło: Borsuk

  Wskazane słuchawki z mikrofonem. Już można wejść na stronę i sprawdzić czy wszystko działa.

  Na prośbę Carcajou pierwsze spotkanie będzie otwarte bez haseł indywidualnych.

  Do usłyszenia.
 • @Łażący Łazarz 15:44:13
  Wiem co mi mówiono jak chciałem zebrać Radę choćby na posiedzenie, by zapobiec paraliżowi - pytano o mandat i wietrzono dyktat. Treść podlega zmianom - nie podoba się treść, to należy ją zmienić (ale wcześniej wybrać władze RzBiK). Niech one rozstrzygają i monitorują czego ludzie chcą, a nie że ten ma rację, kto głośniej japę drze.
 • @interesariusz 15:09:12
  Co innego dociekać prawdy, co innego samemu ją dla siebie ustalać albo negować.

  Przykład: życie jest stworzone przez Boga, więc jest święte. Zwłaszcza ludzkie na podobieństwo Boga.
  Lewacy: zarodek to grudka komórek, można bez problemu usunąć/wykorzystać do badań.

  Inny przykład: nie cudzołóż.
  Lewacy: mogę z kim chcę i kiedy chcę, jeśli druga strona chce.

  Prawica: prawda jest obiektywna. To, co jest prawdziwe, jest prawdziwe, a to co jest fałszywe, jest fałszywe.
  Lewacy: to, czy coś jest prawdą, czy fałszem zależy od puntu widzenia. Zawsze można znaleźć taki punkt widzenia, że morderstwo staje się moralnie usprawiedliwione, kradzież i kłamstwo uzasadnione. Jest to moralność Kalego.

  A'propos - dlaczego dociekanie prawdy nie zaprowadziło Cię na blogi związane z apelem o pokój w Iranie? Jak Cię to bezpośrednio nie dotyczy, to można olać temat? Punkt widzenia punktem siedzenia?

  (jestem przeciw karze śmierci, jestem przeciw pasibrzuchowstwie kleru)
 • @Łażący Łazarz 15:44:13
  Forsujesz, czy też nie forsujesz, to jednak zamieszczając takie treści na TOPie, daleko odbiegasz od formuły "The Huffington Post" z którym starasz się identyfikować ten portal.
  Dzięki takim treściom przybliżasz NE bardziej do "Little Britain's", niż do opiniotwórczego HP.
  Proszę sobie porównać dzisiejsze strony NE z HP:

  http://www.huffingtonpost.co.uk/

  Tam nikt nie uprawia prywaty i to w formie jakiejś komedii.
  Radzę to zweryfikować, ażeby zachować poważny wizerunek portalu.

  Pozdrawiam.
 • @Moherowy 16:54:06
  Super. Jak NE ma być jak HP to ja wysiadam. Na głównej stronie na cały ekran pozbawiony jakiejkolwiek wartościowej treści rozmydlacz typu: Queen for a day, o walentynkach żony następcy tronu a zaraz niżej propaganda antyirańska... Następnie trochę kłamstw o finansach z "AAA" w tytule, znów Kate Perry, głupia mina i dalej podobnie - artykuł o lotniskowcu w cieśninie Ormuz, w którym przypomina się, że "Around 20% of the world’s oil exports pass through the tiny strait. "

  Przecież HP to żydowska tuba propagandowa.
 • @space 17:04:33
  To wysiadaj.
  Byłeś na stronie brytyjskiego HP, a więc pierwsza solowa podróż młodej księżnej wyeksponowana na TOPie, to chyba nic dziwnego.
  Brytyjczycy szanują tę postać, przynajmniej na razie.
  Co do antyirańskiej propagandy, to wydaje mi się, że jesteś trochę przewrażliwiony.
  Arabus amputował sobie nogi, celując bombą w drzewo zamiast w policję.
  Wzmianka o lotniskowcu jest o tyle ważna, że nie doszło do incydentu na który ktoś mógł liczyć, prawda?
  Zamieszczając link do HP, chciałem bardziej wskazać, że nikt tam nie tworzy jakichś "konstytucji" rodem ze wspomnianego "Little Britain's".
  Nie wnikam czyją tubą jest HP, ale nikt tam nie reinkarnuje komiksów w epoki PRL.
 • CARCAJOU
  Wytrwałości.
  Wolność kosztuje.
 • @space 16:46:43
  "życie jest stworzone przez Boga, więc jest święte. Zwłaszcza ludzkie na podobieństwo Boga."

  No kurcze pieczone w pysk,..., a co z życiem po śmierci ziemskiej?
  mamy przestać wierzyć, że będzie?

  PS. A lewaków można, jest to rzecz słuszna, przeznaczyć na badania. Oni tak lubią.
 • > carcajou: bezpośrednie sprawowanie władzy
  Czytam:

  Art. 3.
  1. Władza w RzBiK należy do BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.
  2. BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę przez swoich przedstawicieli: Prezydenta RzBiK, Radę Blogerów i Komentatorów lub bezpośrednio.
  3. Przedstawiciele RzBiK stoją na straży interesów BLOGERÓW I KOMENTATORÓW oraz działają zgodnie z polską racją stanu.

  Art. 4.
  1. Władzę w RzBiK sprawuje bezpośrednio Prezydent RzBiK, wybierany przez BLOGERÓW I KOMENTATORÓW spośród uprzednio wybranych siedmiu członków Rady Blogerów i Komentatorów – Prezydent RzBiK to jedyny w pełni Suwerenny Reprezentant BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, związany jedynie Konstytucją RzBiK.

  art. 3.1.: " lub bezpośrednio" [blogerzy i komentatorzy] vs. art. 4.1. "sprawuje bezpośrednio Prezydent".
  ????????????

  pozdr
 • @GPS.65 17:26:30
  Dziecko też człowiek.

  Admini wiedzą kto ma 2 konta, a kto nie wie jak się zachować naraża się zawsze na szwank - na NE czy gdziekolwiek bądź.

  Będziesz miał, okazję złożyć wniosek o taki zapis, by każdego zadowolił.
 • @Andrzej Madej 18:07:50
  Spoko, damy BLOGEROM I KOMENTATOROM władze, a dalej niech się dzieje. Jak tego nikt nie będzie w stanie wykorzystać, ta znaczy że my som tylko do bicia piany dobrzy i nie ma się co napinać.
 • @Koteusz 18:30:15 - Art.3 versus Art. 4
  Tu potrzebna by była ekspertyza prawnicza by ci dobrze wyłuszczyć. Napisał o tym nieco wyżej adevo, a potem t-rex.
 • > t-rex: "on został wyposażony w przymiot wydawania aktów BEZPOŚREDNIO obowiązujących"
  Więc nie widzę potrzeby, by zapisywać to (tę bezpośredniość) w konstytucji, bo dwie "bezpośredniości) odnoszące się do dwóch ciał to trochę nielogiczne i jakby wykluczające się. Poza tym, jak tłumaczysz, owa bezpośredniość w każdym przypadku odnosi się do czegoś innego.

  pozdr
 • @GPS.65 19:24:57
  Nic takiego tam nie ma - jest "aktywne konto" nie zaś "aktywne konta".
 • @GPS.65 20:00:53
  Iloma jesteś osobami - jedną czy dwoma? Łamie czy nie łamie o tym orzeknie Prezydent RzBiK w postanowieniu (po wysłuchaniu rad członków RBiK) lub wcześniej najbardziej popularny w statystykach NE członek Rady Blogerów i Komentatorów - jeśli zechce.
 • @t-rex 18:44:03 referenda, wiecowanie, głosowania z quorum, ankiety, popychania
  //Bezpośrednimi formami sprawowania władzy są referenda tylko i wyłącznie.//

  Tylko w głównej części. Ja sobie mogę więcej wyobrazić.
  Przed chrystianizacją, plemiona słowiańskie samorządziły się przez wiecowanie.
  Polskie słowo, bardzo dawne i mojej duszy jakoś bliskie.

  A więc: referenda, wiecowanie, głosowania z quorum - np na zebraniach. Mogą do tego dojść ankiety - to zależy od nas
  Oraz mogą do tego dojść popychania w górę i w dół jak na wykopie
 • A ja wam powiem, bracia i siostry, siostry i bracia: pomódlcie się i działajcie. I na pohybel zbójom!
  To wszystko do bani.
  Zajrzałem tu, gdyż nadmierna liczba komentarzy mnie przyciągnęła.
  Zanęciłem się do napisania kilku zdań, gdyż dyskusja już się zakończyła. A to oznacza dla mnie święty spokój. Nikt mojego głosu nie usłyszy. I nikt nie podejmie ze mną polemiki. Dlatego cokolwiek piszę.
  Najbardziej troszczę się o siebie. Nie dla mnie Sejmiki, Rady, Rzeczpospolite Pisarzy.
  Skoro już to oświadczyłem, macie moje błogosławieństwo, by uczynić, czego tylko dusza zapragnie. Ale czego ta - zbiorowa - dusza pragnie?

  Jeden pragnie tego, drugi owego. Czy te pragnienia "upiją się " przy jednym stole biesiadnym wspólnym dziełem? Raczej tylko się upiją i pijane padną pod stół. Czy nie tak onegdaj było?

  Towarzyszu "carcajou", jak myślicie? Cokolwiek nie umyślicie, macie moje wsparcie. To dziwaczne wsparcie, bo chciałem oświadczyć, że jestem maratończykiem, który przestał nadążać za peletonem najlepszych biegaczy Nowego Ekranu i postanowił, że przystanie, bo w lesie obok rosną grzyby, bo w strumyku obok pływają pstrągi.

  Inaczej, jak coś opiszę u siebie na blogu, to nie chciałbym mieć poczty od Członka Rady, że moje grzyby i ryby nie są poprawne politycznie według miar tutejszej mody. A tak - kto tam wie - jak się już cudownie wybierzecie i dobierzecie do własnego ciała największych moralizatorów i bojowników - na pohybel i niestety - może być.

  Na szczęście, mam to w nosie, więc niech się stanie cokolwiek. Zacnych duchów i zuchów wielce-sobie-cenię. A o tym, co mnie smuci i zadziwia w polityce Nowego Ekranu, nie napisze, choćby mnie sam diabeł podchodził i kusił.

  Jak to mawiali starzy Indianie?
  "Zdrowie nasze, w gardła wasze!" A co?
  Zapalam fajkę pokoju, by się wiodło i powiodło tym, którzy mają pragnienie.
 • @Piotr F. Świder
  Tia, smuci i zadziwia.
 • @carcajou 22:53:28
  Co smuci, a co zadziwia?
  Głowa do góry. Kto tam wie, co tam przyjdzie.
  Na takiego człeka jak Ty przyjdzie czas.
  A ja nawet wiem, że będzie to dobry czas. :-)))
  Nie wiem tylko, kiedy?
 • @Piotr F. Świder
  Przyjdzie ... nowe. Już idzie.

  Pozdr.
 • Wolnosc polityczna
  "RzBiK - Rzeczypospolita Blogerów i Komentatorów"
  Nastepna nazwa z "Rzeczpospolita" w sobie. Czy slusznie?
  Jak widze, sabat blogierow o poprawie narodu zmienia sie w organizacje
  polityczna. Czy tak powinny wygladac wolne media?
  "...suwerenne państwo BLOGERÓW I KOMENTATORÓW rządzące się własnymi prawami.".... Jakimi prawami?
  Czy ten ktory nie chce wlazic w tylek jankiesom to nasz wrog czy przyjaciel?
  Czy ten ktory nie chce wlazic w tylek ruskim to nasz wrog czy przyjaciel?
  Czy religia chrzescijanska jest mandatory czy zaakceptujecie inna.
  Czy bede mogl powiedziec cos zlego na Kuklinskiego czy mnie wywalicie?
  Czy jak powiem ze nie zgadzam sie aby rozwalic Palac Kultury bo
  nie chce w tym miejscu 4 zydowskich wiezowcow ogladac to bede
  dla was komunista czy patriota?

  Jak widzicie to nie jest takie proste snic o Rzeczpospolitej majac
  na mysli tylko jeden "ten wedlug was sluszny" kierunek.
  Dla przestrogi wszystkim z histori przyklad przytocze. ..Dawno temu
  zyl czlowiek z mojej rodziny, ktorego poslem obrano. Na ostatnim sejmiku mocno nawolywal aby na Krola Polski z krwi i kosci Polaka wybrano gdyz przyjezdnych frywoli dosyc juz ma, no bo o Rzeczpospolita nie dbaja. No i radzic zaczeli a ze prywata u wiekszosci na pierwszym miejscu stala wiec Czartoryski mial byc obrany. No ale wielkich plecow u sasiada nie mial wiec wszelakie posluszenstwo i atuty ten pierwszy Poniatowskiemu ujawil. Wziol sie chlopina posel za glowe i znowu wrzeszczec zaczol no bo jak to, nyngusa wybrali. Tak glosno wrzeszczal ze reputacji dobrej Krol go pozbawil a pozniej i Moskale o nim nie zapomnieli.
  Mowie to w dobrej wierze gdyz jeszcze wolni bracia blogierzy sami sobie na szyje homont kladziecie, a rola konia to woz ciagnac bez wzgledu kto na nim siedziec bedzie.
 • Można było krótko :)
  Kto nie bloguje - nie żyje ;) ahahahaha
 • @Stara Baba
  Przeczytaj uważnie co jest prawem w RzBiK - Konstytucja i Postanowienia Prezydenta RzBiK. Jeśli PRzBiK nawywija zawsze można go zmienić i anulować jego decyzje. Dotyczy też to decyzji samych BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, którzy mogą zmienić zdanie.

  Media to NE - RzBiK nie jest "media".

  Przypowiastka ma się nijak do RzBiK.
 • Komentarz T-rexa do Koteusza niechcący usunięty
  "nie należy obstawać przy dosłownym znaczeniu użytego wyrażenia, tylko przy zamierzonej treści i faktycznym znaczeniu.

  A te przy użyciu logiki można przeca wywnioskować z kontekstu.
  Nie dzielmy włosa na czworo. Chodziło o to, by Rada nie musiała akceptować tego, co Prezydent zadecyduje.

  Wiadomo przecież, że w pierwszej fazie niezbędne jest postawienie przede wszystkim na efektywność i skuteczność, a nie ograniczanie się konstrukcjami prawno-logicznymi.

  Na chłopski rozum: trza ustalić tego, kto będzie rządził. I się go słuchać.
  A jak głupi - to go odwołać. I wybrać lepszego, mającego lepszy posłuch.

  Tak to w każdym sołectwie i ławie wiejskiej idzie do dziś i nikt tego nie kwestionuje, mimo że ludzie w prawie niekształcone.

  A na malowanie izby w ptaszki i gryzmołki przyjdzie czas - od tego jest mnóstwo luda, którzy aż się palą, by się wykazać.

  teraz idzie o ESENCJĘ. Trza nam wójta. Takiego naszego, którego się słuchać będziemy (przynajmniej przez pierwszy okres). Potem się rozejrzymy, kto się nadaje. Ale najpierw wójt być musi, taki nasz, swojski.
  Byśmy się poczuli jak u siebie. (Wójcina także niewykluczona)."
 • @t-rex 01:05:06
  To pomysł abartr :))

  http://carcajou.nowyekran.pl/post/52444,rzbik-rzeczypospolita-blogerow-i-komentatorow#comment_375833
 • @carcajou 08:01:31
  Alez ja chcialem ostrzec o jednostronnym upolitycznieniu.
  Co dzis wydaje sie tak piekne jutro moze okazac sie pulapka.
  Calkiem nie bede czul sie wolniejszym czlowiekiem jezeli bede mial nad swoja glowa jakies tam RzBiK a wrecz przeciwnie. To wyglada tak ze aby walczyc o swoje prawa musze zawolac druga osobe do ktorej musze sie podporzadkowac aby skutecznie stawiac opor podporzadkowaniu do osoby pierwszej. I tak z jednej osoby raptem zrobily sie dwie ktore mnie
  "w tylek" kopia. Co wiecej, te dwie postacie zauwazywszy ze maja wspolny cel kopania trzeciego, zawra przymierze aby przy tym kopaniu siebie nie skopac. Jak tego nie mozna zauwazyc? PRL- pozniejsza Solidarnosc, PO i PIS, ... wymieniac wiecej?

  ..."Jeśli PRzBiK nawywija zawsze można go zmienić"... Tak jak i nasz rzad
  "wielebnego Sloneczka Peru?
 • @Stara Baba 08:25:57
  "Wręcz Przeciwnie" to był projekt Pińskich :)

  Nie interesuje cię projekt RzBiK, to go ignorujesz. Nie chcesz głosować, być obywatelem - nie głosujesz. RzBiK nie ma nic wspólnego z NE - poza tym, że się tu zawiązał i liczy na przychylność władz (ekspozycja i aplikacje za ponadnormatywne kliki).
 • @carcajou 08:42:10
  I dopoki nikt mi przeszkadzac RzBiK-iem nie bedzie z wielkim zadowoleniem swoje madrosci i glupoty pisac bede. A i ludziom jak
  zawsze strone bede polecal.
  Tylko ze juz nawet w twojej odpowiedzi polityka i kierunek dzialania sie naswietla. Napisales;
  "Nie chcesz głosować, być obywatelem - nie głosujesz"
  Byc obywatelem jest najwyzszy zaszczyt jaki czlowiek moze posiadac
  i przez to przynalezec do jednej grupy spolecznej. W tym wypadku
  nie uczestniczac w zyciu RzBiKa i nie glosujac w oczach innych stowarzyszonych blogerow nie bede prawdziwym blogierem i tu
  z wolnego blogiera, pod wplywem nacisku, w pewnym sensie robicie niewolnika waszych pogladow. Tu wlasnie zaczyna sie utrata
  suwerennosci piszacego, a to jest dopiero poczatek. Na poczatku
  zawsze sa dobre checi, pozniej przychodza i rzadza inni ludzie.
  Oczywiscie bez bazgrania mozna zyc, ale nie o to tu chodzi.

  Ps: co do "przypowiastk" to historia prawdziwa. Historyczne zapisy z tamtego posiedzenia sie zachowaly. Mozna je przeczytac takze i w internecie.
 • @Stara Baba 09:23:44
  Twoja wolność nie może upośledzać czyjejś. To tak jak z krzyżykiem u stewardes - nie może być tak, że jego noszenie kogoś obraża. Nikt ci niczego nie rozkazuje - chcesz to załóż Wielką Radę Wszystkich Polaków - nie poczuję się szykanowany, że do niej nie należę.

  A taj w ogóle, to czy ktoś cię pytał, o zgodę, że jesteś obywatelem UE albo że masz śnieg sprzątać przed obejściem, a jak nie to zapłacisz karę.

  RzBiK nikogo nie karze, nie ma aparatu represji - RzBiK jest nastawiony na artykułowanie woli większości BLOGERÓW I KOMENTATORÓW biorących udział w projekcie RzBiK.
 • @carcajou 10:13:40
  "RzBiK jest nastawiony na artykułowanie woli większości BLOGERÓW I KOMENTATORÓW biorących udział w projekcie RzBiK." - Czyli prawdziwa
  wolnosc zostala zastapiona demokracja? No dobrze, dopoki mam jeszcze wybor pisac co mysle lub nie i gdzie, wciaz jestem wolny!
  A tak na marginesie i gwoli prawdy to pytano mnie czy chce byc
  obywatelem UE. Odpowiedzialem na NIE ale WIEKSZOSC powiedziala TAK.
 • @Stara Baba 10:38:51
  Piszesz tu bo chcesz i NE SA robi ten biznes. RzBiK nie ma nic wspólnego z NE SA - nie ma więc mowy o żadnym zastępstwie. Bycie wolnym, jam wiesz, to kwestia ducha.

  Po co głosowałaś babo?
  Trzeba było nie głosować - nie byłoby frekwencji - i sami by musieli to zrobić w Sejmie. Niby nic, a jednak robi różnice.
 • @carcajou 13:50:14
  "Trzeba było nie głosować - nie byłoby frekwencji - i sami by musieli to zrobić w Sejmie."
  Typowo nasza polska mentalnosc. Nic nie rob a swoje porazki zwal na innego. Czy nie lepiej byloby zamiast nie glosowac i pozniej wskazywac palcem ze to ONI winni isc do wyborow i przez swoje NIE na samym
  poczatku ukrecic leb Hydrze? Teraz juz za pozno, mleko rozlane wiec
  nie ma nad czym dyskutowac.
  pozdrawiam
 • @Stara Baba 18:16:49
  Wiadomo było, że zwyciężą. Należało siedzieć w domu. Co innego gdy zatwierdza Naród, co innego gdy robią to jego przedstawiciele ... na siłę.
 • @carcajou 18:34:51
  Bzdury pan pier....lisz panie @carcajou. Gdyby Pilsudzki myslal
  tak samo jak pan swiergotal bys pan dzisiaj po niemiecku lub rosyjsku
  chyba ze w ogole bys pan na swiat nie przyszedl.
  To by bylo na tyle.
 • @Stara Baba 06:50:12
  Jest logika czasów w których żyjemy - nie było szans na nic więcej niż na to, by swymi rękoma to zrobili naginając prawo.
 • @carcajou 08:42:10
  "RzBiK nie ma nic wspólnego z NE."
  To bardzo interesujące, bo art. 6 ust. 2. Konstytucji głosi: Prawa wyborcze (bierne i czynne) przysługują wyłącznie BLOGEROM I KOMENTATOROM posiadającym aktywne konto na portalu NE.
  Wyście chyba pisali tę Konstytucję ale jej nie przeczytali, albo nawet i nie pisali i nie przeczytali. Bo jakbyście czytali, to byście takich farmazonów nie pisali.
 • @Ghost Dog
  NE to tylko przyjazne miejsce - nic więcej. Jeśli BLOGERZY I KOMENTATORZY tak zdecydują to RzBiK się stąd wyniesie i NE nie będzie miał nic do tego.
 • @carcajou
  Skoro władza należy do Suwerena, to po co jakiejś wąskie ciała same gadające z sobą i najwyżej NE? Jestem w radzie blogerów z racji samego tu uczestnictwa ponad jakieś tam minimum i już.

  Najwyżej trzeba realizatora uchwał Suwerena (ogółu społeczności), organu kontrolnego, ale bez wielkich uprawnień samych w sobie. Nie będzie za mnie decydowało paru ludzików, nikomu nie wierzę :) Internetowy projekt, więc się tego trzymajmy, spotkania nie mogą być obowiązkowe, praca ma być w SIECI.

  Postawmy zdecydowanie na internetową demokrację bezpośrednią!

  Bez kompromisów, na całość. Zatem nie rada, a sejmik społecznościowy i wszyscy czynni są "posłami". Izba ma być jednak trochę zorganizowana, zapewne wybierzemy trefnego marszałka, ale cóż, taki bul.

  "R. Opara o RzBiK w kontekście stron katolickich w Tygodniku NE: "Proszę to przegłosować, ja się nie znam".

  Nad takimi kwestiami nie wypada głosować, to logika i przyzwoitość. W kraju katolickim i w portalu patriotycznym (zatem w tym sensie prawicowym przynajmniej) rozważać łaskawie kilka stroniczek z treściami prokatolickimi, na dodatek głównie w tematyce społecznej... aż mnie serce zabolało. Możemy zrobić referendum o kwestii programu telewizyjnego, jego obszerności jeżeli już MUSI być, kształcie, zakresie opisywanych stacji. To jest właściwy temat dla Suwerena NE, acz my tu tylko ruch czynimy Mocium Panie jak owce na hali.
 • @carcajou 23:58:17
  Mi nie chodzi o Nowy Ekran (który bardzo lubię) tylko o brak spójności wyrażanych poglądów + brak odpowiedzi na konkretne zarzuty a raczej odpowiedzi nie na temat. W kilku punktach Konstytucji jest odniesienie do NE więc nie pisz, że RzBiK nie ma z NE nic wspólnego. Żeby RzBiK się wyniósł z NE trzeba zmienić Konstytucję.
 • @Marek Kajdas 00:08:40
  Niejeden raz cię zaboli jeszcze, masz to jak w banku. To odnośnie programu TV to może być tylko rezolucja lub stanowisko, a nie referendum decyzyjne.
 • @Ghost Dog 09:18:04 - gdzieś musi być miejsce, jeśli nie tu, to gdzie?
  Tak, jeśli chcesz by RzBiK się stąd wyniósł musisz przekonać większość głosujących na NE BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.
 • @carcajou 14:14:17
  Coś jest nie tak, albo z Tobą albo ze mną.
  NIE CHCĘ ŻEBY SIĘ WYNIÓSŁ.
  Nie pisz tylko, że RzBiK nie ma nic wspólnego z NE, bo ma i to wynika z Konstytucji.
 • @Ghost Dog - przewrażliwiony się robię, sory
  Pisałem "nic wspólnego" w kontekście podległości, bo to najczęściej jest zarzucane.
 • @carcajou 14:52:04
  To trzeba było tak od razu.
 • @carcajou
  Trudno mi pisać ten komentarz w sprawie konstytucji, prawyborów i wyborów do RZBiK. Trudno z kilku powodów. NE traktuję jak swój blogerski dom.
  W pierwszych wyborach do RB, jako początkująca blogerka, zgłosiłam tylko 2 kandydatury. Teraz mogłabym zgłosić ich 30. Dokładnie wypisałam sobie te Nicki i policzyłam.

  Nie zgłoszę nikogo, nie wezmę udziału w tych wyborach, bo pierwszy raz od roku, nie rozumiem tego, co tu się dzieje.

  Moim zdaniem, które opisałam u siebie, należało poprawić to, co nie udało się poprzednim razem i pokazać, że można coś zrobić dobrze.
  U siebie, ‘w swoim domu’, czyli na NE.
  Skoro ‘u siebie’ nam nie wyszło i nie podjęliśmy prób naprawy, to jaki mamy mandat proponować coś podobnego na szeroką skalę?
  Tylko dobry przykład, da się przenieść dalej.
  Takie jest moje zdanie.
  „Konstytucja”, która miała być „arcyboleśnie prosta i skuteczna”, jest dla mnie tak zawiła, że nawet w dyskusji pod nią, nic nie przekonało mnie do głosowania na taki kształt przyszłej „Rady”.

  Jest mi smutno, że to piszę, bo lubię Ciebie Carcajou i wszystkich pozostałych, zaangażowanych w sprawę.
 • @InaMina 16:46:46
  No problem, tamto nie mogło się udać - pierwsze śliwki robaczywki. To się uda albo będziemy mieć to co mieliśmy czyli nic. KRzBiK jest prosta, tamto było nie do naprawienia, bo było źle skonstruowane od początku. Naszym domem jest net, nie NE - tu mamy tylko stolicę, póki co.
 • @carcajou 10:13:40
  może warto było jak w przypadku ACTA wpierw poddać projekt Konstytucji pod dyskusję ?

  http://parallaxview.nowyekran.pl/post/53224,konstytucja-rzbik-a-koncepcja-i-anty-koncepcja
 • @astygmatyk 19:56:39
  Pierw władze, potem dyskusja.
 • Aprobuję i chętnie się zaangażuję w tę działalność!
  Myślę, że na 58 dni jak jestem w NE,to moje 60 postów i ok. 25 000 odłon potwierdza to co mówię!
 • @drhumor 22:26:34
  Napisałeś na PW:

  "Po zapoznaniu się z konstytucją RzBiK wyrażam zgodę i chęć do kandydowania do Rady Blogerów i Komentatorów i do brania udziału w głosowaniach nad wyłonieniem członków Rady, a następnie Prezydenta RzBiK !
  Pozdrawiam."

  Przyjmuje zgłoszenie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY